Det studienære kvalitetsarbeidet

Studieprogrammene og kvalitetsarbeid på studier og emner er kjernen i HINNs kvalitetssystem.

Bildet viser studenter som lytter til undervisning i et auditorium (Foto: HINN)

HINN har som sentralt prinsipp at kvalitetsarbeid skal gjøres i tilknytning til studiene. Det skal være studienært.

Kvalitetsarbeidet må derfor være tilpasset studiets egenart. Samtidig må vi kunne lære på tvers av utdanninger og sørge for at kunnskapen blir gjort tilgjengelig på en systematisk måte slik at man kan gjøre strategiske valg, sikre studentmedvirkning på ulike nivå og gjøre tiltak som bedrer kvaliteten. Kvalitetsarbeidet på studieprogramnivå er derfor felles på tvers av alle utdanningene.

Nedenfor finner du lenke til kvalitetsarbeidet på studieprogram- og emnenivå. Du finner også lenke til de deler av utdanningene der vi gjør enkelte tilpasninger.