Forslag til ulike former for emneevaluering

Emneevalueringen kan gjennomføres på mange ulike måter. Den kan også gjennomføre underveis eller mot slutten. Her gir vi deg noen forslag til hvordan det kan gjøres.

Evalueringen bør kunne oppsummeres etterpå i flest mulig av høgskolens kvalitetsområder:

  • Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse. 
  • Startkompetanse og studiestart. 
  • Undervisning og studiearbeid. 
  • Studentenes læringsutbytte. 
  • Studentenes læringsmiljø. 
  • Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv. 
  • Internasjonalisering. 
  • Utvikling og ledelse av studieprogrammene. 

Dialogmøte med studentene basert på forhåndsutsendte innholdspunkter 

Muntlig og situasjonspreget, og studentene forberedt.

Dialogmøte med studentene basert på utsendt spørreundersøkelse 

Muntlig, men mindre situasjonspreget. Lærer kan stille oppfølgingsspørsmål og målrette dialogen.

Dialogmøte med en gruppe studenter som på forhånd har hatt møte med alle eller brukt et spørreskjema  

Anonymiserer studentkommentarer. Åpner for utdypende drøfting. 

Runde der hver student kan gi en muntlig tilbakemelding 

Gir alle ordet. Kan virke hemmende. 

Test/Undersøkelse i Canvas – flervalgsspørsmål 

Kan telles opp og lages statistikk, også over tid. Anonymiserer ikke studentene foreløpig.

Test/Undersøkelse i Canvas – tekstspørsmål 

Mange vil komme til orde med ærlige uttrykk. Anonymiserer ikke studentene foreløpig.

Quiz i Kahoot eller andre studentresponssystemer 

Mange kan delta. Ulike typer spørsmål. Situasjonspreget og resultatene kan lagres.

Ordsky i Mentimenter, eller innspill i andre studentresponssystemer 

Stikkordpreget. Kan gi et visst inntrykk av noen trender.

Åpen diskusjon i Canvas – samlet eller i grupper. Med eller uten svartråder 

Avhengig av at man ser eller ikke ser andres svar før en svarer selv. Vil vise en dialog mellom studentene om temaene som viser nyanser og bredde. Ikke anonym.
 

Publisert 7. sep. 2021 14:44 - Sist endret 7. sep. 2021 14:44