Håndtering av kvalitetsdokumenter i Canvas

Høgskolen i Innlandet bruker læringsplattformen Canvas som støtte for kvalitetsarbeidet i studieprogrammene, spesielt for å gjøre informasjon på alle nivåer tilgjengelig for studentene. 

 

Dokumenter og annet innhold som skrives i studieprogrammenes systematiske kvalitetsarbeid skal lagres og gjøres tilgjengelig i Canvas etter følgende ordning:

På hvert emne 

Alle emnerom i Canvas skal nederst i rekken av moduler ha en modul med tittel Emneevaluering - Kvalitetssystem.
I denne modulen skal følgende innhold ligge:

  • Informasjon om emneevaluering
    En tekst som beskriver hvordan og når emneevaluering gjennomføres og eventuelt oppsummeres.
  • Selve emneevaluering, dersom den gjennomføres i Canvas (som undersøkelse, diskusjon, eller andre former).
    Maler og eksempler for Canvas-baserte evaluering kan hentes fra fellesområdet Commons. 
  • Oppsummering av emneevaluering, dersom den er skriftlig. Et uformelt dokument som utformes av emneansvarlig eller studenter ettersom det blir bestemt.
  • Emneansvarliges rapport etter gjennomført emne, som utformes etter en fast mal

Dokumentene i emnerommene regnes ikke som arkivverdige, men får her en lagringsmulighet og lesetilgang for alle som trenger det så lenge det trengs, også etter ferdig emnegjennomføring.
En ferdig Canvas-modul for dette formålet han hentes fra Canvas Commons.

På hvert studieprogram 

I fakultetenes rom i Canvas lages et filarkiv for dokumenter hvor følgende kvalitetsdokumenter skal ligge:

  • Studieprogramansvarliges rapport, som utformes etter en fast mal.
  • Referater fra studieprogramutvalgenes møter, som også skrives etter en fast mal.

Alle dokumentene sendes på e-post til kvalitet@inn.no, og blir gjort tilgjengelig i filarkivet i fakultetets Canvas-rom.

Disse dokumentene regnes som arkivverdige og overføres videre til P360 etter en egen rutine.

Mer om Canvas 

Publisert 6. aug. 2021 10:25 - Sist endret 22. sep. 2021 08:56