Kvalitetssystem for utdanning

Kvalitetssystemet viser hvordan vi arbeider med kvalitet i utdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Systemet gjelder alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, men rollene er forskjellige.

Studenter på Høgskolen i Innlandet i arbeid (Foto: HINN)

Er du student?

Høgskolen ønsker at du skal være med og bygge kvalitet i utdanningen. Se hvordan du kan være med.

Ansatt som underviser (Foto: Colourbox)

Er du ansatt?

Sammen bygger vi kvalitet i utdanningen. Vi viser deg rollene i kvalitetsarbeidet.

"Si ifra" om læringsmiljøet

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø, og trenger hjelp med kontinuerlig forbedring. "Si ifra" ordningen er en måte å bli hørt når de ordinære kanalene ikke fungerer.