Kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold

Høgskolen i Innlandet har varslingsrutine som beskriver både hvordan du kan varsle og hvordan varselet blir behandlet i høgskolen.

Du anbefales å gjøre deg kjent med varslingsrutinen før du varsler.

Varlingsrutine revidert 2020

 

Si ifra her

Publisert 6. sep. 2021 09:28 - Sist endret 6. sep. 2021 09:31