Kompetansesenter for offentlig innovasjon

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) er en brobygger mellom forskning, utdanning og praksis. Vi henvender oss til kommuner, fylkeskommuner og statlige aktører som ønsker hjelp til å sette i gang innovasjons- og utviklingsprosjekter i egen virksomhet. 

 

Vår ambisjon er å tilby offentlig sektor en anvendbar innovasjonskompetanse.

Vår fagkompetanse spenner fra innovasjon i offentlig sektor mer generelt, til innovasjon i kommuner, innovasjonsprosesser, tjenesteinnovasjon, innovasjonsledelse, samskaping og tjenestedesign.

KOIs kjerneaktiviteter er forskning, formidling og fasilitering.

Kontaktinformasjon

Trude Hella Eide 
Leder
959 23 283

Mette Sønderskov 
Innovasjonsrådgiver
473 62 548

Ingjerd Thon Hagaseth 
Koordinator for NAV-samarbeidet
900 29 961