English version of this page

Ansatte på timelønn og oppdragstakere (TOA)

Ved HINN bruker vi Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin digitale løsning for tilsettinger og arbeidskontrakter.

Mannlig ansatt foran PC i samtale med kvinne som står ved siden av.

Når du har signert en arbeidskontrakt elektronisk, får du tilgang til et menypunkt i DFØ-appen og selvbetjeningsportalen som heter «Mine kontrakter». Her får du en oversikt over aktive, fremtidige og utgåtte kontrakter.

Du som er timelønnet, bruker også denne funksjonen til å føre timer.

Signering av kontrakt

Har du fått en oppdragsavtale eller timelønnskontrakt til signering?
Dersom du ikke har MinID og norsk fødselsnummer eller D-nummer må du svare "Nei" på spørsmålet "Har du Bank ID?" og følge stegene for "Signering uten norsk personnummer eller D-nummer".

Se veiledning for signering her

MERK: Dersom du allerede har en oppdragsavtale eller timelønnskontrakt, er du registrert i vårt lønnssystem og kontonummer og adresse er ferdig utfylt. 

Skal du endre bankkontonummer eller adresse må du først signere avtalen og deretter endre dette via DFØ-appen. 

Bruk av spesialtegn i utfyllingsfeltene (adressefelt, navn, kommentarfelt osv.) vil gjøre slik at signeringen feiler. Vennligst ikke bruk spesialtegn, kun A-Å og 0-9. 

Innsending av timelister (ansatte på timelønn)

Etter at kontrakten om timelønn er signert, og arbeidet utført, må du sende inn digitale timelister. Timelister sendes inn med DFØ-appen. Gå inn på dfo.no for å laste ned appen. 

Les veilederen på DFØ’s nettsider om hvordan du leverer timelister med DFØ-appen, eller videoveiledere:

Utbetaling av timekontrakt for deg som er timelønnet (DFØ)

Timelønnet -registrere timer (video)

Timelønnet - timeliste i retur (video)

MERK: Det kan bare sendes en timeliste for hver måned, så alle timene for den aktuelle måneden må være registrert før du sender listen.

For å garantere utbetaling til 12. i påfølgende måned, må timelistene sendes på den aktuelle månedens siste virkedag.

Timelistene må sendes før kontrakten utløper. Når kontrakten er utløpt, og du ikke har flere kontrakter etter denne, blir du som timelønnet automatisk fratrådt og mister tilgangen til DFØ-appen. Timelistene må derfor sendes før kontrakten utløper.

 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til å gjenopprette tilgangen til DFØ-appen?

Ta kontakt med Seksjon for lønn på epost: toa@inn.no

Sist endret 24. juni 2022 10:24