Charter & Code

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code) er et sett med 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder.

Charter & Code

Prinsippene ble etablert av Europakommisjonen i 2005 og dekker etiske og faglige forhold: rekruttering, ansettelsesvilkår og arbeidsbetingelser, og forskerutdanning og karriereutvikling.

HR Excellence in Research (HRS4R) logo.
HR Excellence in Research (HRS4R) logo.

Norsk lovverk dekker Charter & Code-prinsippene godt. Det viser nasjonale avviksanalyser utført av universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Charter & Code ratifiseres på institusjonsnivå. Ved å slutte seg til de 40 anbefalte prinsippene og forpliktelsene for UF-ansatte og institusjonen som arbeidsgiver, kan en institusjon søke Europakommisjonen om å bli sertifisert og bruke «HR Excellence in Research (HRS4R)» logo.

HINN tildelt sertifiseringen 

INN mottok sertifiseringen HR Excellence in Research i 2020, og opprettholdt anerkjennelsen fra Europakommisjonen etter evalueringen i 2022. Neste evaluering blir i 2025.

INN erkjenner at rekruttering og utvikling av dyktige vitenskapelige ansatte er avgjørende for å nå INNs ambisjoner og tilbyr svært gode arbeidsforhold og karrieremuligheter for forskere. INN arbeider kontinuerlig med ytterligere forbedringer, og flere institusjonelle handlingsplaner og strategiske tiltak tar for seg kjerneområdene og prinsippene i Charter & Code.

I henhold til den "styrkede" HRS4R-prosessen blir GAP-analysen, OTM-R-sjekklisten, den interne gjennomgangen og handlingsplanene lastet opp på den elektroniske databasen til Europakommisjonen. For åpenhet er dokumentene også tilgjengelige på denne nettsiden.

Relatert informasjon

INNs Handlingsplan 2020-2022 for implementering av Charter & Code
INNs Handlingsplan 2022-2025 for implementering av Charter & Code
The European Charter & Code for Researchers

 

 

Portrettfoto av rektor Peer Jacob Svenkerud

Charter and Code-kampanje

Sertifiseringen er et viktig kvalitetsstempel for Høgskolen i Innlandet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Kontakt

Bilde av Marita Hagen Stok
Seniorrådgiver
E-post
marita.stok@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 16