Studieadministrasjonen ved HHS

Henvendelser om eksamen ved studiested Lillehammer: eksamenhhs@inn.no.

Henvendelser om eksamen ved studiested Rena: eksamenrena@inn.no.

Telefonnummer til fakultetet: +47 62 43 05 10

Det kan også tas direkte kontakt med den enkelte studieveileder eller eksamensmedarbeider. Kontaktinformasjon finner du i nedtrekksboksene nedenfor.

Studiested Lillehammer

{{name}}
Rådgiver
E-post
nina.hafstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 62

Veileder for følgende studier:

 • Master i innovasjon
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i kulturprosjektledelse
 • Årsstudium i kulturprosjektledelse
 • Bachelor i reiselivsledelse
 • Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
 • Årsstudium i reiseliv og turisme

 

{{name}}
Førstekonsulent
E-post
elisabeth.thomle@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 60

Veileder for følgende studier:

 • Master i miljøpsykologi
 • Master i offentlig ledelse og styring, fordypning offentlig innovasjon
 • Bachelor i psykologi
 • Bachelor i organisasjon og ledelse
 • Bachelor i Sport Management
 • Personalutvikling og ledelse

Sondre Bonkerud er vikar for Elisabeth fra og med november 2021

 

Hanne Sofie Stolinski

Veileder for følgende studier:

 • Bachelor i rettsvitenskap
 • Helserett (30 stp)
 • Bachelor i internasjonale studier med historie
 • Årsstudium i internasjonale studier med historie
 • Arbeidsrett (7,5 stp)
 • Nature in Crisis - Ethical and Philosophical Problems

 

 

{{name}}
Seniorkonsulent
E-post
ragnhild.stensrud@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 12

Eksamensavvikling

 

Birgit Rønningen

Eksamensavvikling

 

Ida Louise Hoff Kvamme

Eksamensavvikling

Studiested Rena og Kongsvinger

Seniorkonsulent
E-post
hilde.evensen@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 80

Veileder for følgende studier:

 • Master i offentlig ledelse og styring, fordypning organisasjon og ledelse/kriseledelse
 • Bachelor i ledelse og digitalisering
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse (heltid)
 • Bachelor i beredskap og krisehåndtering
 • Årsstudium i krisehåndtering
 • Risiko, sårbarhet og beredskap

 

Rådgiver
E-post
ashild.nordli@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 20

Veileder for følgende studier:

 • Master i økonomi og ledelse
 • Bachelor i eiendomsmegling
 • Bachelor i regnskap og økonomirådgivning
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i bedriftsøonomi (heltid)

 

{{name}}
Rådgiver
E-post
sven.sjolie@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 95

Internasjonal koordinator og veileder for følgende studier: 

 • Bachelor Music Business - Production
 • Bachelor Music Business - Management
 • Bachelor i serviceledelse og markedsføring
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid)

 

{{name}}
Seniorkonsulent
E-post
berit.nyberg@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 08

Veileder for følgende studier:

 • Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid, nettbasert)
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid, nett- og samlingsbasert)
 • Påbygging i økonomi og administrasjon (deltid, nettbasert)
 • Påbygging i regnskap og økonomirådgivning (deltid, nettbasert)

 

{{name}}
Førstekonsulent
E-post
tuva.nor@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 36

Eksamensavvikling nettbaserte studier, og veileder for følgende studier:

 • Bachelor i bærekraftsøkonomi (Kongsvinger)
 • Påbygging i bærekraftsøkonomi (Kongsvinger)
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller
 • Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi
 • Kunnskapsledelse

 

{{name}}
Førstekonsulent
E-post
randi.knudsen@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 71

Eksamensavvikling Rena

 

{{name}}
Førstekonsulent
E-post
line.fjellberg@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 25

Eksamensavvikling Kongsvinger

 

Publisert 11. juni 2021 13:54 - Sist endret 2. sep. 2021 08:44