Studieadministrasjonen ved HHS

Henvendelser om eksamen ved studiested Lillehammer: eksamenhhs@inn.no.

Henvendelser om eksamen ved studiested Rena: eksamenrena@inn.no.

Telefonnummer til fakultetet: +47 62 43 05 10

Det kan også tas direkte kontakt med den enkelte studieveileder eller eksamensmedarbeider. Kontaktinformasjon finner du i nedtrekksboksene nedenfor.

Studiested Lillehammer

Bilde av Nina Hafstad
Rådgiver
E-post
nina.hafstad@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 62

Veileder for følgende studier:

 • Master i innovasjon
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i kulturprosjektledelse
 • Årsstudium i kulturprosjektledelse
 • Bachelor i reiselivsledelse
 • Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
 • Årsstudium i reiseliv og turisme

Bilde av Elisabeth Thomle
Seniorkonsulent
E-post
elisabeth.thomle@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 60

Veileder for følgende studier:

 • Master i miljøpsykologi
 • Master i offentlig ledelse og styring, fordypning offentlig innovasjon 
 • Bachelor i psykologi
 • Bachelor i organisasjon og ledelse
 • Bachelor i Sport Management
 • Personalutvikling og ledelse

Bilde av Hanne Sofie Stolinski
Seniorkonsulent
E-post
hanne.stolinski@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 00

Veileder for følgende studier:

 • Bachelor i rettsvitenskap
 • Helserett (30 stp)
 • Bachelor i internasjonale studier med historie
 • Årsstudium i internasjonale studier med historie
 • Arbeidsrett (7,5 stp)
 • Nature in Crisis - Ethical and Philosophical Problems

 

Bilde av Ragnhild Stensrud
Seniorkonsulent
E-post
ragnhild.stensrud@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 12

Eksamensavvikling

 

Bilde av Birgit Rønningen
Seniorkonsulent
E-post
birgit.ronningen@inn.no
Telefon
+47 61 28 85 42

Eksamensavvikling

 

Error: https://www.inn.no/finn-en-ansatt/ida-kvamme.html?vrtx=vcf does not exist

Eksamensavvikling

 

Bilde av Silje Marlen Robinsborg Haugen
Seniorkonsulent
E-post
silje.haugen@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 12

Eksamensavvikling

Studiested Rena og Kongsvinger

Bilde av Hilde Evensen
Seniorkonsulent
E-post
hilde.evensen@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 80

Veileder for følgende studier:

 • Master i offentlig ledelse og styring, fordypning organisasjon og ledelse/kriseledelse
 • Bachelor i ledelse og digitalisering
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse (heltid)
 • Bachelor i beredskap og krisehåndtering
 • Årsstudium i krisehåndtering
 • Risiko, sårbarhet og beredskap

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Rådgiver
E-post
ashild.nordli@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 20

Veileder for følgende studier:

 • Master i økonomi og ledelse
 • Bachelor i eiendomsmegling
 • Bachelor i regnskap og økonomirådgivning
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i bedriftsøonomi (heltid)

Bilde av Camilla Heier Haukåssveen
Seniorkonsulent
E-post
camilla.haukassveen@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 04

Veileder for utveksling samt følgende studier: 

 • Bachelor Music Business - Production
 • Bachelor Music Business - Management
 • Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Seniorkonsulent
E-post
berit.nyberg@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 08

Veileder for følgende studier:

 • Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid, nettbasert)
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid, nett- og samlingsbasert)
 • Påbygging i økonomi og administrasjon (deltid, nettbasert)
 • Påbygging i regnskap og økonomirådgivning (deltid, nettbasert)

Bilde av Christina Løvlund
Førstekonsulent
E-post
christina.lovlund@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 02

Eksamensavvikling nettbaserte studier, og veileder for følgende studier:

 • Bachelor i bærekraftsøkonomi (Kongsvinger)
 • Påbygging i bærekraftsøkonomi (Kongsvinger)
 • Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid)
 • Kunnskapsledelse

Bilde av Randi Knudsen
Seniorkonsulent
E-post
randi.knudsen@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 71

Eksamensavvikling Rena

 

Bilde av Line Fjellberg
Seniorkonsulent
E-post
line.fjellberg@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 25

Eksamensavvikling Kongsvinger

 

Sist endret 19. okt. 2022 12:08