Institutt for psykologi

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Lillehammer og har 14 ansatte.

Instituttlederen heter Inge Brechan

Institutt for psykologi tilbyr studiene Bachelor i psykologi og Master i miljøpsykologi. Instituttet er lokalisert på studiested Lillehammer, hvor all undervisningen på bachelorstudiet og masterstudiet i psykologi finner sted.

Forskningen til instituttet er organisert i tre forskningsgrupper: Forskningsgruppe for miljøpsykologi, forskningsgruppe for utviklingspsykologi og klinisk psykologi, og forskningsgruppe for arbeids- og organisasjonspsykologi.

Instituttets publikasjoner registrert i Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Instituttet har 14 faglige medarbeidere og omtrent 400 studenter.