Institutt for psykologi

Student som legger på plass en bok i hyllen på biblioteket

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Lillehammer.

Det er ca 450 studenter ved instituttet.

Instituttlederen er Wenche Dageid

 

Institutt for psykologi er en av fem institutter under Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, ved Høgskolen i Innlandet.

Instituttet tilbyr studiene Bachelor i psykologi og Master i miljøpsykologi.

Bachelor i psykologi gir kunnskap om psykologi og mental helse. Studiet fokuserer på menneskers tanker, følelser og adferd med en ren psykologiutdanning som dekker alle psykologiske kjernefag. Master i miljøpsykologi er det eneste av sitt slag i Norden, og retter oppmerksomheten mot samspillet mellom miljø og mennesker. Studiet fokuserer på hvordan mennesker påvirkes av omgivelser, og hvordan mennesker påvirker natur og klima.

Forskningen til instituttet er organisert i tre forskningsgrupper: 

Instituttets publikasjoner registrert i Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Studier knyttet til instituttet

Bachelor i psykologi

Master i miljøpsykologi