Institutt for økonomifag

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiestedene Lillehammer og Rena og har 31 ansatte.

Det er 1200 studenter tilknyttet instituttet.

Instituttlederen heter Per Søberg

Instituttet tilbyr masterstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudiene i økonomi og administrasjon på studiestedene på Lillehammer og Rena, regnskapsførerfag og eiendomsmegling, i tillegg til årsstudier i økonomi og administrasjon. Instituttet har også flere nettbaserte studietilbud på bachelornivå.

Forskningsaktiviteten ved instituttet har god faglig spredning i tråd med de forskjellige fagområdene som instituttet består av.

Instituttet har som mål å være tett på studentene og på den måten legge til rette for at hver enkelt student opplever en god faglig progresjon.