NEON-dagene 2022

De årlige NEON-dagene er i år lagt til Drammen og tar for seg store problemstillinger knyttet til organisering og ledelse i usikre og konfliktfylte tider.

Logoen til NEON-konferansen. 

Organisasjoner, nasjoner, samfunn og lokalsamfunn står overfor krevende felles utfordringer når det gjelder hvordan man forholder seg til de store og komplekse spørsmålene i vår tid, som pandemier, krig (som den pågående dramatiske situasjonen i Europa), fattigdom, sosial ulikhet, klima, biodiversitet og økologiske utfordringer. Disse sammensatte, komplekse og langvarige utfordringene fører til økt usikkerhet globalt, nasjonalt og lokalt.

Med utgangspunkt i disse “grand challenges”, vil NEON 2022 rette søkelys mot «organisering og ledelse i usikre og konfliktfylte tider». Vi inviterer derfor forskere innenfor en rekke disipliner og forskningstradisjoner om å delta med eller uten paper på NEON-dagene i Drammen den 22. – 24. november.

Program, call for papers og påmelding

Mer informasjon på NEON-dagenes nettside. 

Arrangører

Høgskolen i Innlandet Lillehammer, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap i samarbeid med USN Handelshøgskolen. Teknisk arrangør er Senter for livslang læring.

Publisert 7. juni 2022 09:42 - Sist endret 7. juni 2022 09:48