CREDS inviterer til ny kunnskapsarena

En ny arena hvor næringslivet, samfunnsaktører og andre møtes for å få kunnskapspåfyll og diskutere aktuelle tema over en lunsj.

Bilde av næringsaktører på kunnskapssamling

Handelshøgskolen Innlandet (HHS) sitt nye forskningssenter, CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft, går sammen med industriklyngen 7sterke, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Klosser Innovasjon, og inviterer næringsliv og samfunnsaktører til å delta i ny kunnskapsarena for samfunns- og næringsutvikling i Kongsvingerregionen. 

Kunnskapsarenaen for samfunns- og næringsutvikling har fått navnet #innsikt, og er en ny arena hvor næringslivet, samfunnsaktører og andre møtes for å få kunnskapspåfyll og diskutere aktuelle tema over en lunsj.

Arrangementet kommer til å bli gjennomført 6-7 ganger i løpet av året på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

– Vi satser på å gi regionen økt innsikt i ulike tema som er relevant for næringslivet og aktører som er opptatt av samfunnsutvikling, forteller arrangørene.

Tema for fortsettelsen er ikke bestemt enda, men bærekraft, etablering av ny industri, logistikk og nye terminaler er at temaene som er aktuelle. I tillegg ønsker arrangørene at folk som har innspill til aktuelle tema tar kontakt.

Første samling: 7. april 2022 kl 11:00 - 12:30

Bård Tronvoll, professor ved Høgskolen i Innlandet og forskningsleder i CREDS, vil snakke om digital transformasjon og tjenestefinansering av industrien. Det er også første samling hvor offentligheten får mulighet til å høre litt mer om det nye forskningssenteret.

– CREDS skal jobbe flerfaglig for å løse utfordringer innen digital transformasjon og det grønne skiftet. Vi lever i en tid der digitalisering omhandler mye mer enn å gå fra analoge og manuelle systemer til digitale løsninger. Mye av arbeidet med digitalisering vil i fremtiden handle om å integrere teknologi som en del av virksomhetens kjerneområde. Med utgangspunkt i regionens industri skal vi gjennom forskning bidra til mye viktig innovasjonsarbeid på dette området, sier Tronvoll.

Les mer om CREDS - Senter for bærekraft og digitalisering her

Arrangør

CREDS, 7sterke og Klosser Innovasjon
Emneord: HHS, CREDS, forskning, digitalisering, bærekraft
Publisert 16. mars 2022 15:20 - Sist endret 21. apr. 2022 09:38