Studenter setter sitt preg på konferanse

Både nåværende og tidligere studenter er involvert under Miljøpsykologikonferansen 2022 på Lillehammer 17 og 18. november.

Fire miljøpsykologistudenter utenfor studiested Lillehammer.

Flere av andreårsstudentene på miljøpsykologi er involvert i konferansen. Fra venstre : Martin Kovanen Trangmyr, Alma Victoria Taje, Amalie Dahlby Gjerdbakken og Inga Sparstad Nordbotten. Foto: Privat.  

Konferansen for miljøpsykologi er en årlig begivenhet som Høgskolen i Innlandet arrangerer i samarbeid med Norsk nettverk for miljøpsykologi. Studentene våre spiller en avgjørende rolle. Tidligere studenter bidrar med presentasjoner, bachelorstudenter på psykologi er frivillige og åtte masterstudenter på miljøpsykologi er sammen med flere ansatte ansvarlig for å arrangere konferansen i seg selv.

Mange studenter bidrar

– Konferansen skiller seg ut ved å involvere studentene på et helt eget nivå. Siden vi studenter er ansvarlige for å arrangere blir vi en naturlig del av det faglige miljøet både nasjonalt og internasjonalt. På konferansen vil man treffe mennesker fra ulike arbeidssektorer og land, som gir en unik mulighet til å skaffe kontakter og knytte sosiale bånd, sier Alma Victoria Taaje.

Hun er andreårsstudent på master i miljøpsykologi, og sammen med tre andre i kullet sitt er hun nå i sluttfasen med å planlegge konferansen. Hun har blant annet ansvar for PR og media, noe som inkluderer synlighet i sosiale medier. Martin, Inga og Amalie jobber henholdsvis med programmet og det tekniske, er vertskap og har det økonomiske ansvaret.  

– Konferansen gir studentene en unik erfaring i prosjektledelse, og det er stor iver blant oss til å skape en god konferanse for alle involverte, sier Taaje.

Studenter som står i en halvsirkel og prater sammen.
Både tidligere og nåværende studenter er involvert før og under Miljøpsykologikonferansen 2022. 

Får fremtidsrettet kompetanse

Master i miljøpsykologi retter oppmerksomheten mot samspillet mellom miljø og mennesker, og hvordan vi som mennesker påvirker naturen og klimaet, samt hvordan vi påvirkes av omgivelsene våre. Taaje mener hun og medstudentene sikrer seg kompetanse som er utrolig viktig for fremtiden vår, både under konferansen og på studiet generelt.

– Etter fullført grad kan vi blant annet jobbe med ombruk av byggematerialer, utvikling av helsebygg, kontorutforming og HR, sorteringsatferd i renovasjonsbransjen eller byplanlegging for bedre kollektivtransport. Mastergraden gir oss en bred kompetanse, med mulighet for å spesialisere seg innen akkurat det du finner mest interessant gjennom masteroppgaven, sier masterstudent Amalie Gjerdbakken, som også er med i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.  

Les om konferansen.

Innholdsrikt program

Konferansen går over to dager, og inkluderer vitenskapelige presentasjoner fra interne og eksterne aktører. Den er åpen og gratis for alle som ønsker å delta, og også mulig å følge digitalt. Flere av våre tidligere studenter på master i miljøpsykologi returnerer til Lillehammer for å presentere arbeidet de gjorde med sine masteroppgaver.

Hele programmet kan du se her.

– Høydepunktet under konferansen er å treffe andre fra fagmiljøet og presentasjoner fra keynotes. I år har vi fire keynotes, sier Taaje.

Leif Rydstedt skal holde presentasjon om viktigheten av lunsjpauser og restitusjon fra jobb, mens Jana Köhler skal prate om å gjøre konferanser om miljøpsykologi mer miljøvennlig. Cameron Brick skal holde presentasjon om skjæringspunktet mellom teori og metode når man undersøker miljøadferd, mens Rouven Doran retter oppmerksomheten mot oppfatninger om klimaendringer.

– Vi håper deltagerne vil se helheten av miljøpsykologiens betydning som faglig og vitenskapelig retning, og hvor viktig miljøpsykologi er for fremtiden vår. Mange deltagere reiser langt for å samles over to dager, og vi håper at man lærer noe nytt og får ny giv til å skape endringer i samfunnet, sier Taaje.

Personlig håper Taaje at hun og medstudentene får et større innblikk i hvilke arbeidsmuligheter som finnes innen miljøpsykologi, ved å knytte nettverk under konferansen. Arbeidet med konferansen i seg selv er også en nyttig erfaring de kan ta med seg inn i arbeidslivet.

– Det å være et ledd i planleggingen og gjennomføringen av konferansen er en gyllen mulighet til å lære mer om seg selv og hvordan man fungerer i en gruppe, noe som er nyttig både privat og i jobbsammenheng, sier Taaje.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 24. okt. 2022 12:14 - Sist endret 27. okt. 2022 14:13