Har du en idé eller ønsker du å starte din egen bedrift?

Da har vi verktøyene, men du må gjøre jobben! Meld deg på valgemne «Studentbedrift» med oppstart 10. november 2021, hvor du under trygge rammer har mulighet til å teste ut din egen forretningsidé og etablere din egen bedrift.

Bilde av en studentgjen bak bedriften Ludus Læring SB, med en premie på 1500 kr fra Sparebanken

Lars-Erik Hansen, Andrea Lauritzen Indahl, Gøril Risdal Eriksen og Martin Bao Anh Vo er studentgjengen bak bedriften Ludus Læring SB.

I fjor etablerte studentene Lars-Erik, Andrea, Gøril og Martin Bao bedriften Ludus Læring SB.

- Vi valgte emnet fordi det virket som et spennende og interessant fag, og fordi noen av oss har et ønske om å etablere en egen bedrift i fremtiden, sier studentgjengen.

Studentbedrift er nå tilgjengelig for alle fakultetene under Høgskolen i Innlandet, hvor alle studenter kan melde seg på. Emne tilbyr studentene de nødvendige verktøyene som trengs for å utvikle en bedrift, men det er studentene selv som må gjøre jobben. Målet er at flere studenter skal opparbeide kompetanse og motivasjon til å kunne realisere sin egen forretningsidé og kunne starte en bedrift etter endt studie. MELD DEG PÅ HER - så tar vi kontakt med deg!

- Hvis man går med et ønske om å starte en bedrift en gang, så er dette god læring for å kunne se veien videre fra en idé til et ferdig produkt, og å knytte kontakter med næringslivet, sier studentene.

Studentgjengen bak Ludus Læring SB kan varmt anbefale andre studenter å velge emnet, og sier at det først og fremst er en veldig gøy og lærerik prosess, hvor man får mulighet til å arbeide praktisk med noe man interesserer seg for. I tillegg er det også muligheter for å bli kjent med andre studenter på tvers av studieretninger.

- Det mest spennende med emnet var prosessen fra vi fikk en idé og hvordan vi sammen utviklet ideen til en bedrift. Vi lærte at det ikke er farlig å dele en forretningsidé, og vi fikk gode verktøy underveis for kunne levere et ferdig produkt. Vår idé var meget kompleks, men vi jobbet godt sammen og fikk god veiledning fra vår mentor, Espen Rølla, sier studentene.

Studentene forteller at de er overrasket over hvor villige andre mennesker var til å hjelpe dem på veien. Samarbeidet med andre studenter og god hjelp av mentoren, som selv er gründer, bidro til å virkeliggjøre ideen. En mentor er en god støttespiller når det kommer til arbeidet rundt det å presentere ideen i konkurranser og til mulige investorer. Skaff mentor så fort som mulig, det var til stor hjelp for oss, sier studentene.

Har dere noen tips til studenter som vurderer å ta valgemne Studentbedrift?

- Avklar deres forventninger til hverandre. Hvor dedikerte er dere til bedriften, skal dere kun lære det grunnleggende eller vil dere utvikle bedriften videre? Vi bestemte oss relativt tidlig for at vi ville se hvor langt vi kunne komme med bedriften, og hadde en plan videre ett år fram i tid. Det er også viktig å sette av tid til ukentlige møter, dette var svært viktig for vår framdrift og gjorde det lettere for oss å bli kjent med hverandre. Ellers vil vi anbefale studenter å delta på konkurranser for studentbedrifter, dette er også noe som bidrar til fremdrift i bedriften, hvor man blir pushet til å gjøre et godt arbeid med pitch deck og presentasjon. I tillegg kan man vinne premier som kan komme til nytte.

 

Valgemne Studentbedrift har oppstart 10.november, men det er mulig å melde seg på emne helt frem til 23. november. Emne har 2 samlinger før nyåret, som omhandler planlegging og oppstartsfasen, der idéutvikling, forretningsmodellering, teamutviking og samarbeid er i fokus. Samlingene bidrar til at studentene jobber frem en klar idé og et godt utgangspunkt når emnet starter opp igjen onsdag 12. januar 2022.

Samlingene finner sted annenhver onsdag fra kl 17:00 til 19:00

10. November - Bærekraft og entreprenørskap

24. November - Forretningsidé og problemintervju

8. Desember – Designtenkning

Det vil tilbys også veiledning og møter med nyttige samarbeidspartnere på onsdagene 17. november, og 1. og 16. desember.

MELD DEG PÅ HER - så tar vi kontakt med deg!

Påmeldingsfrist er 23. November.

Emneord: Valgemne, emne, studentbedrift Av Ida Zachariassen
Publisert 18. nov. 2021 14:29 - Sist endret 18. nov. 2021 14:29