Ledige stillinger ved Senter for bærekraft og digitalisering

Høgskolen i Innlandet lyser ut 12 stillinger ved det nye forskningssenteret for bærekraft og digitalisering. Det skal ansettes professorer, postdoktorer og stipendiater.

En grønn jordklode plassert i en hånd, som symboliserer bærekraft

Våren 2022 starter byggingen av forskningssenteret i Kongsvinger. Senteret skal gjennom forskning innen bærekraftig innovasjon og digital ledelse underbygge de allerede etablerte studietilbudene innen Digital ledelse og Bærekraftsøkonomi i Kongsvinger, men også legge til rette for grønn forretningsutvikling, sirkulærøkonomi og digital transformasjon.

I den anledning skal det ansettes professorer, postdoktorer og stipendiater:

- Det er første gang så mange stillinger innen samme fagfelt blitt utlyst. Kunnskap innenfor bærekraft og digitalisering er svært ettertraktet, og er et temaområde som i stor grad møter morgendagens utfordringer, sier professor Bård Tronvoll.

Senteret skal hjelpe til med de utfordringene som privat og offentlig sektor står ovenfor, og hjelpe virksomheter til å bidra med kunnskap på individ-, bransje- og samfunnsnivå. Det overordnede målet er å styrke kunnskaps- og utdanningsnivået i regionen, øke verdiskapningen og antallet grønne arbeidsplasser, og gjennom det bidra til vekst i Innlandet.

Forskningssenteret for bærekraft og digitalisering er en egen organisatorisk enhet underlagt Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Les mer om Senter for bærekraft og digitalisering

 

Har du lyst til å jobbe sammen med oss?

Ledige stillinger

Emneord: Forskningssenter, Kongsvinger, bærekraft, digitalisering Av Ida Zachariassen
Publisert 17. des. 2021 18:05 - Sist endret 21. apr. 2022 09:38