Reisen er målet!

Koronapandemien har endret folks reisemønster og -atferd. De fleste kjenner nok til begrepet norgesferie, samt behovet for å unngå overfylte plasser og store destinasjoner.

En ungdomsgjeng på tur i fjellet

Foto: Colourbox

Dette forteller reiseforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Monica A. Breiby, i ny artikkel om "slow tourism"på NRK.no.

Folks reisevaner

– Norge har blitt et viktigere ferieland for reisende fra Nord-Europa og vice versa, men det er vanskelig å si noe om hvordan reisevanene til unge blir i ferie-/fritidssammenheng i årene som kommer, sier Breiby.

Breiby forklarer at tidligere undersøkelser viser til at det ofte er et gap mellom hva folk sier at de kommer til å gjøre, og hva de faktisk gjør:

– Økonomi, trygghet og fleksibilitet er forhold som påvirker den faktiske atferden. Men vi registrerer at det er en økende etterspørsel etter mer miljøvennlige transporttilbud, sier Breiby.

Det er blitt trendy å reise langsomt og miljøvennlig. 

I artikkelen til NRK kommer det frem at det er blitt trendy å reise langsomt og miljøvennlig.

Les artikkelen her

"Slow tourism"

"Slow tourism", også kalt langsom turisme, er en trend som har oppstått som en motvekt til den raske livsstilen vår. Det startet med "slow food" som vektlegger at maten vi spiser blant annet skal ha god kvalitet, være basert på lokale tradisjoner, er miljøvennlig og at produsentene skal få en rettferdig fortjeneste. Deretter oppstod "slow tourism", i motsetning til masseturisme, men i hovedsak relatert til de reisendes verdier og behov. Dette innebærer sakte reising, hvor reisende bruker egne og/eller lokale transportmidler for å utforske lokal kultur og tradisjoner. 

En undersøkelse blant aldersgruppen 18-25 år, viser at det å se andre landskap, prøve lokale matretter, utforske destinasjonen så mye som mulig, kjøpe fra lokale produsenter, samt møte lokale personer og få innblikk i deres liv og kultur, er de slow-faktorene som skårer høyest (Ernszt & Marton, 2021).

– Når det gjelder slow tourism, er reisen målet, hvor det kan trekkes paralleller til pilegrimer og backpackere. Ferieturen med for eksempel tog/interrail, starter allerede fra du drar hjemmefra, som en del av «den langsomme reisen», i motsetning til det å komme fort fram til et reisemål med fly, sier Breiby.

Breiby viser til forskning på backpacking som fenomen, hvor ungdom søker autentiske opplevelser og frihetsfølelse. For eksempel ønsket om å reise som en lokal for å oppleve det autentiske. Samt det å være fri fra ansvar og forpliktelser som kan bidra til selvrealisering.

De har et annet forhold til tid enn mange andre turister, fordi ferien ofte er lenger. De drar også til flere ulike destinasjoner på en ferietur, sier Breiby.

– Et annet viktig motiv for langsomme reiser er å komme vekk fra hverdagsmønsteret hjemme, som kan virke begrensende på selvutvikling. Det er en kontrast til masseturismen ved at denne ferieformen vektlegger blant annet individualitet, selvstendighet og frihet.

Dette stemmer god overens med hva som kommer frem i artikkelen til NRK, da de snakket med fem unge voksne som reiser langsomt og miljøvennlig. De velger denne reisemetoden fordi de ønsker å oppleve mer og lære mer om seg selv eller omgivelsene rundt dem. Andre viktige faktorer er det å ikke være bundet av en bestemt plan, og at turen i seg selv er målet.

Kontaktinformasjon

Bilde av Monica Adele Breiby
Førsteamanuensis
E-post
monica.breiby@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 54

 

 

Emneord: reiseliv, reisevaner, turisme, slow tourism Av Ida Zachariassen
Publisert 2. aug. 2022 09:04 - Sist endret 8. aug. 2022 09:53