Økt satsing på EVU for film- og TV-bransjen

Gry Cecilie Rustad (38) ansatt som faglig ansvarlig for HINNs satsing på etter- og videreutdanning for film og tv-bransjen.  

Gry Rustad er ansatt som faglig ansvarlig for HINNs satsing på EVU for film- og TV-bransjen. (Foto: HINN)

Gry Rustad er ansatt som faglig ansvarlig for HINNs satsing på EVU for film- og TV-bransjen. (Foto: HINN)

- Dette er en utrolig spennende jobb med masse nye utfordringer og nye arbeidsoppgaver jeg ser frem til å ta tak i. Jeg gleder meg veldig til å jobbe tettere med bransjen og hjelpe de til å heve kompetansen sin for å møte fremtidens utfordringer, sier Rustad

Gry Rustad er siden 1. august ansatt i en 100% stilling som faglig ansvarlig for kursporteføljen i etter- og videreutdanning rettet mot den norske film og tv-bransjen, og vil ha Filmskolens lokaler ved Myhrens Verksted i Oslo som sin base.

Gry er en svært erfaren pedagog og forsker innen film og TV og har undervist og forsket på dette i snart 17 år og har en doktorgrad fra UiO. I tillegg til karrieren som forsker og underviser, har Rustad markert seg som formidler gjennom foredrag til bransjen og faglig engasjement som blant annet skribent og podcaster i bransjemagasinet Rushprint.

Samarbeid mellom film- og TV-miljøene 

Hege Michelsen, Dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) trekker frem bredden og profesjonaliteten i Grys arbeidserfaring.  

- Gry har god kunnskap om et bredt mediefelt, og har en dyp og leken interesse for alt som rører seg innen tv, film og spill. Hun har veldig god innsikt i både innhold, produksjonsforhold og samfunnstrekk. Gry er en dyktig formidler og underviser, og så har hun svært gode analytiske evner, som gjør at hun raskt ser og forstår hva den norske mediebransjen behøver av kompetanse og utvikling for stadig å henge med i den globale konkurransen. Grys bakgrunn som aktiv medieforsker, med et stort internasjonalt nettverk, er også et kjempestort pluss for oss og høgskolen, sier Michelsen.

Satsingen på etter – og videreutdanning (EVU), er et samarbeid mellom Den norske filmskolen (DNF) og AMEK, og dekan ved Filmskolen, Karin Julsrud, er glad for å ha funnet Gry og mener denne ansettelsen vil ha stor betydning for satsingen på kursporteføljen.

- Vi er utrolig glade for at Gry Rustad har valgt å satse videre i sin karriere som faglig ansvarlig for kurs og workshops i etter- og videreutdanning rettet mot den norske audiovisuelle bransjen. Hun sitter på en unik fagkunnskap som ikke bare kommer bransjen til gode, men også det faglige miljøet av studenter og ansatte ved både Filmskolen og AMEK. Med denne satsingen på ansettelsen av Gry i en full stilling, har vi forpliktet oss overfor bransjen til å levere de beste kursene vi vet det er behov for – og kanskje også de kursene vi ikke en gang vet at vi trenger, men som er høyaktuelle, sier Julsrud.

Rustad er glad for tilliten og fremhever at de nye oppgavene ikke går i veien for hennes andre prosjekter.
- Jeg er også så heldig at det er satt av tid til forskning i stillingen min og vil derfor fortsette å forske og holde meg oppdatert på fagfeltetet slik at jeg vil være oppdatert på de nyeste trendene innen film og TV-feltet nasjonalt og internasjonalt. Jeg vil også fortsette å være en aktiv fagformilder i offentligheten som skribent og podcaste, avslutter Rustad.

Om EVU- satsingen

EVU – satsingen startet våren 2020 med en behovsutredning ledet av Senter for livslang læring (SELL) i samarbeid med AMEK og DNF. Siden oppstart av prosjektet har HINN pilotert kurs om blant annet lyddesign, immaterialrett og forhandlingsteknikk. Satsingen er tatt godt imot av bransjen og styringsgruppen for prosjektet består av Filmforbundet, Norsk filminstitutt, Virke produsentforeningen, Østnorsk Filmsenter og HINN.

Av Niels Gabriel Theissen
Publisert 1. sep. 2021 12:36 - Sist endret 1. sep. 2021 13:49