The Palgrave Handbook of Service Management

En etterspurt bok som tar for seg et bredt spekter med ulike temaer og perspektiver om service management.

 En del av bokcoveret som viser til boksen tittel "The Palgrave Handbook of Service Management" og forfattere Bo Edvardsson og Bård Tronvoll.
Foto: Faksimile av forside av The Palgrave Handbook of Service Management, utgitt av Palgrave Macmillan Cham

Redaktørene bak den nye boken er Bo Edvardsson og Bård Tronvoll, begge professor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Centrum för tjänsteforskning (CTF) ved Karlstad universitet.

Tronvoll er også aktuell som forskningsleder for Center for research on digitalization and sustainability (CREDS) - Høgskolens nye forskningssenter for digitalisering og bærekraft.

En helhetlig oversikt over service management 

Behovet for en oversikt over feltet service management har resultert i The Palgrave Handbook of Service Management. Boken er et resultat basert på forskningen fra mer en 100 forskere fra forskjellige deler av verden, som tar for seg aktuelle problemstillinger, modeller og teorier som viser til forskjellige måter å skape verdi for ulike aktører.

Boken tar for seg et bredt spekter med ulike temaer og perspektiver, sier Tronvoll

Bokens temaer:

  • Service management
  • Service strategy
  • Service leadership and transition
  • Service design and innovation
  • Service interaction quality and operation
  • Technology in service

Boken gir en aktuell og helhetlig oversikt over service management fra et forskningsperspektiv, og inneholder mange praktiske eksempler fra bedrifter og andre organisasjoner. Bokens tverrfaglig tilnærming og eksempler er det som gjør boken unik, og som videre legger grunn for en bred målgruppe. 

Edvardsson påpeker at selve oversikten i boken er nyttig, og et kapittelet om serviceroboter vil få en del oppmerksomhet:

– Roboter lærer mer og mer, og brukes blant annet i eldreomsorgen for å skape trygghet og avlastning for personalet. Et annet område hvor roboter er på fremmarsj er i hotellbransjen. Skiftet mot digital tjenesteledelse ved hjelp av tjenesteteknologi og plattformer har allerede startet. Kundene blir mer engasjerte og fleksibiliteten øker.

Les mer om boken her

Emneord: Service Management, HHS Av Ida Zachariassen
Publisert 27. juni 2022 15:05 - Sist endret 27. juni 2022 15:08