CREDS åpner ny kunnskapsarena i Kongsvinger

Handelshøyskolen Innlandet sitt nye forskningssenter, CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft, går sammen med industriklyngen 7sterke, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Klosser Innovasjon om å lage en ny kunnskapsarena for samfunns- og næringsutvikling i Kongsvingerregionen.

Bilde av næringsaktører på kunnskapssamling

Arrangørene CREDS, 7sterke og Klosser Innovasjon, ønsker nå å utnytte at regionen har fått et nasjonalt forskningssenter innen digitalisering og bærekraft, men kommer også til å løfte opp andre tema som er relevante for Kongsvingerregionen. 

Innlandet trenger #innsikt
Kunnskapsarenaen for samfunns- og næringsutvikling har fått navnet #innsikt, og er en ny arena hvor næringslivet, samfunnsaktører og andre møtes for å få kunnskapspåfyll og diskutere aktuelle tema over en lunsj. Arrangementet kommer til å bli gjennomført 6-7 ganger i løpet av året på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

– Vi satser på å gi regionen økt innsikt i ulike tema som er relevant for næringslivet og aktører som er opptatt av samfunnsutvikling, forteller arrangørene.

Tema for fortsettelsen er ikke bestemt enda, men bærekraft, etablering av ny industri, logistikk og nye terminaler er at temaene som er aktuelle. I tillegg ønsker arrangørene at folk som har innspill til aktuelle tema tar kontakt.

Mer informasjon om Høgskolesenteret i kongsvinger finner du her

Tema første gangen #innsikt arrangeres
Bård Tronvoll, professor ved Høgskolen i Innlandet og forskningsleder i CREDS, vil snakke om digital transformasjon og tjenestefinansering av industrien i første samling 7. april kl 11:00-12:30. Det er også første samling hvor offentligheten får mulighet til å høre litt mer om det nye forskningssenteret.

– CREDS skal jobbe flerfaglig for å løse utfordringer innen digital transformasjon og det grønne skiftet. Vi lever i en tid der digitalisering omhandler mye mer enn å gå fra analoge og manuelle systemer til digitale løsninger. Mye av arbeidet med digitalisering vil i fremtiden handle om å integrere teknologi som en del av virksomhetens kjerneområde. Med utgangspunkt i regionens industri skal vi gjennom forskning bidra til mye viktig innovasjonsarbeid på dette området, sier Tronvoll.

Les mer om CREDS - Senter for bærekraft og digitalisering her

Fakultetsledelsen ved HHS vil også besøke CREDS i Kongsvinger denne dagen, og vil overvære den første #innsikt som publikummere.

Emneord: HHS, CREDS, forskning, digitalisering, bærekraft Av Jørgen Flint og Ida Zachariassen
Publisert 16. mars 2022 14:55 - Sist endret 21. apr. 2022 09:38