Beredskapskonferansen Innlandet – «en innertier»

Opp mot 300 fikk torsdag høre blant andre Forsvarssjefen, HV-sjefen og politiets beredskapsdirektør dele erfaringer om beredskapsarbeid.

Foredragsholdere og tilhørere under beredskapskonferansen
Foto: Remo Andre Martinsen.

De to første foredragsholderne under Beredskapskonferansen Innlandet var beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet som holdt innlegg sammen med sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen. 

De to var innom flere fremtidige mulige scenarioer som plutselige og store flyktningstrømmer. De snakket om viktigheten av at man samarbeider i beredskapsarbeidet, både under forberedelser og håndteringen av krisesituasjoner, og reflekterte over utfordringene som kan oppstå i samhandling mellom etater med ulik myndighet og forskjellige roller. 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen holdt foredraget «Grundighet gir trygghet» og fokuserte på at det å være nøye i forberedelser, planlegging og ikke minst under operasjoner alltid vil gi det beste resultatet.

Forsvarssjefen var en 16 foredragsholdere under konferansen som ble arrangert av Høgskolen i Innlandet. 

Viktig for innlandet

– Dette har vært en veldig god og relevant konferanse. Vi har nå stått lenge i en krise, og selv i dag har jeg deltatt i flere telefonmøter om pandemihåndteringen mellom foredragene, sa Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget. 

Beredskap i nettopp Innlandet var tema for en egen sesjon i programmet med foredragsholdere fra flere etater.

– Dette er en møteplass for alle som jobber med beredskap, både lokalt og nasjonalt. Det vi har lært er at det nå er viktigere enn noen gang at vi utveksler erfaringer og lærer av hverandre, slik at vi hele tiden blir bedre, fortsatte han.

Knut Storberget holder innlegg under konferansen
En engasjert Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, holder innlegg under konferansen. 

Tragedien i Gjerdrum

Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen, og innsatsleder på rasstedet, Marit Furuseth i Øst Politidistrikt, holdt innlegg om erfaringer fra rastragedien i Gjerdrum 30. desember i fjor. 

Østensen trakk frem kommunikasjonsarbeidet da de stod midt oppe i hendelsen som noe av det mest utfordrende. Han sa at det alltid er et voldsomt behov for å gi informasjon når det oppstår en tragedie av et slikt omfang, og viktig at informasjonen er så presis og korrekt som mulig. 

Noe av det første kommunen gjorde under tragedien var å få på plass ressurser som bisto i dette. 

Det ble stilt spørsmål fra salen om hva som hadde vært den største utfordringen for ordføreren personlig, og til det svarte han at det var å opprettholde profesjonaliteten midt oppe i at han kjente og hadde en relasjon til flere av de som var direkte rammet i tragedien. 

Positive tilbakemeldinger

Beredskapskonferansen inneholdt også foredrag om medias rolle i kriser, ved journalist Morten Antonsen i Adresseavisen. Også tema som klimautfordringer og ekstremvær, flom- og skredhendelser og skogbrann ble presentert. 

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Innlandet, Tor Andre Johnsen, var tilstede under konferansen og sa seg godt fornøyd med både program og deltakelse fra samtlige etater innen beredskapsarbeid lokalt og nasjonalt. 

Statsforvalter Knut Storberget påpekte at interessen for konferansen er stor og et kvalitetsstempel for Høgskolen i Innlandet som har svært gode søkertall til sitt bachelorstudie i beredskap- og krisehåndtering på Rena.

– "En innertier" var en av de positive tilbakemeldingene vi fikk om konferansen. Det viser at vi traff bra med programmet. Arrangementet ga mersmak, og jeg er sikker på at dette ikke blir siste gang vi har en slik konferanse i Innlandet, sa leder for programkomiteen Ove Osgjelten ved høgskolen. 

Se konferansens nettside (inn.no)

Av Remo Andre Martinsen
Publisert 3. des. 2021 16:19 - Sist endret 9. des. 2021 02:32