Anbefalinger og tiltak for delingsøkonomi i Innlandet

Delingsplattformer gir små reiselivsbedrifter enklere tilgang til markedet og kan gi kundene bedre opplevelser. -Grip mulighetene som delingsøkonomi byr på, anbefaler forskerne bak prosjektet CreaTur. 

 

Kart over Innlandet med figurer over ting man kan dele og låne. Logo Creaturprosektet, logo Senter for Reiselivsforskning

Delingsøkonomi kan kobles på mange av FNs bærekraftsmål.

-Delingsøkonomien, den har vel ikke kommet til Gudbrandsdalen? spurte en av informantene til CreaTur-prosjektet i 2019. Tre år seinere, ved forskningsprosjektets avslutning, virker det som delingsøkonomi er kommet for å bli. Forskerne bak prosjektet anbefaler små reiselivsbedrifter å gripe muligheter og foreslår konkrete tiltak til både næringen og myndighetene.

-Data viser at mange privatpersoner i Innlandet tilbyr overnatting via Airbnb, og har betydelig med leieinntekter, forteller prosjektleder Merethe Lerfald. -Ikke alle reiselivsaktører er glade for det, mens andre ser likevel trender og muligheter i bruk av digitale plattformer.

Andre kjente eksempler av nasjonale og internasjonale delingsplattformer er Toogoodtogo, Nabobil og Hygglo.

-Mange mener at deling kan ta bort flaskehalsen i sesongtoppene, slik at en destinasjon faktisk har kapasitet til å ta imot og ivareta besøkende. Det handler om å møte etterspørselen og bruke eksisterende ressurser på en annen måte.

Under Forskningsdagene inviterte forskerne til diskusjon om reiselivet kan tjene penger på delingsøkonomi, se video her (Youtube).

Større interesse for aktiviteter og opplevelser, under og etter pandemien, skaper også behov for deling av friluftsutstyr. -En spørreundersøkelse vi gjorde i prosjektet viser for eksempel at vi ikke har blitt mer skeptiske til å bruke utsyr andre har brukt før oss, men at vi kanskje setter andre krav til hygiene.

Les saken ‘Pandemien kan være bra for delingsøkonomi’ her

Unik opplevelse

Prosjektteamet har også gjennomført en meta-analyse av 120 studier fra 20 land for å identifisere hvorfor forbrukere velger å bruke ulike delingstjenester.

 -I tillegg til økonomiske og bærekraftsmessige fordeler, fant vi ut at brukere av delingsplattformer rett og slett synes opplevelsen blir mer unik når vi bruker delingsplattformer. Kundene synes det er spennende og nytt å bruke delingstjenester.

Dette og flere resultater presenteres nå i et temaheftet om delingsøkonomi i Innlandet, som du kan laste ned gratis her (åpner i ny fane)

I heftet foreslår forskergruppen konkrete tiltak til både reiselivsnæringen og myndighetene, for eksempel:

  • Prioritering av godt utbygd bredbånd er en viktig forutsetning og vil gi regionen flere muligheter
  • Invester i nettverksbygging
  • Tilpass forretningsmodellen, for eksempel ved å selge brukte varer eller reparere ødelagte produkter
  • Sats på samarbeid for å samle ressurser som grunnlag for et godt delingstilbud for både fastboende og tilreisende

Tips fra den yngre generasjon

Forskerne har også spurt ungdommer og studenter om potensiale for delingsøkonomi i Innlandet. De er fremtidige og lokale brukere og kommer med tips til utvikling av delingstjenester for reiselivet. -De yngre har digital kompetanse og vi ser at de er opptatt av fleksibilitet, lettvinthet og en høy grad av tilrettelegging.  De ønsker også å planlegge reiser fra A til Å fra hjemme i sofakroken, forteller Lerfald.. Mange ønsker å finne guiding, overnatting, utstyr, kompass kart- og kalendertjenester i en app- som også må kunne brukes offline i områder uten nettdekning.  Sosiale media og spillelementer er også viktig for de yngre brukere.

Om CreaTur

CreaTur (2019-2022) ser på andre og nye områder der delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og økt verdiskaping i reiselivet i Innlandet. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Innlandet, og et samarbeid mellom Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, Transport Økonomisk institutt, Samfunns- og næringslivsforskning, forenet i Senter for Reiselivsforskning.

Les mer på CreaTurs nettside her

 

Emneord: delingsøkonomi, innlandet, forskningsdagene, temahefte, creatur Av Windy Kester Moe
Publisert 15. juni 2022 10:28 - Sist endret 15. juni 2022 10:28