English version of this page

Handelshøgskolen Innlandet

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

To smilende studiner som kikker i samme bok.

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte HHS, og holder til ved studiestedene LillehammerRena og Kongsvinger.

Dekan Marit Roland er faglig leder ved fakultet.

Fakultetsdirektøren heter Anne Christel Johnsgaard.

7278 studenter
300 ansatte

Handelshøgskolen Innlandet (HHS) tilbyr bachelor- og masterstudier innen økonomi og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys flere årsstudier og mindre studieenheter, herunder flere fleksible studier (samlingsbaserte og/eller nettbaserte).  

Fakultetet har studiesteder på Lillehammer, Rena og et desentralisert studiesenter på Kongsvinger.

Fakultetet har bachelorstudier innen beredskap og krisehåndtering, ledelse og digitalisering, eiendomsmegling, internasjonale studier, kulturprosjektledelse, music business (management og production), organisasjon og ledelse, psykologi, regnskap, reiselivsledelse, rettsvitenskap, serviceledelse og markedsføring, sport Management, bærekraftsøkonomi, økonomi og administrasjon. Bachelorstudiene har tett samarbeid med sine respektive bransjer.

Mastergradsstudiene er innen innovasjon, miljøpsykologi, offentlig styring og ledelse (MPA), samt innen økonomi og ledelse (siviløkonomutdanning) med ulike hovedprofiler.

Fakultetets forskerutdanning er Ph.d. i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet innen fagområdene. Enheten Senter for livslang læring(SELL) jobber med utdanning og forskning på oppdrag for arbeids- og samfunnsliv.

Aktuelt

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Her finner du oss

Kontaktinformasjon