Ny modul til kompetansepakke for Udir

Senter for livslang læring har vært ansvarlig for utvikling av en ny modul som ble publisert 1.august i Udirs kompetansepakke. Modulen heter "Læreplaner i praksis" og har til hensikt å støtte skoler i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.

Bildet viser alle de syv modulene i kompetansepakken som et hjul for å vise hvordan de henger sammen og kan tas uavhengig av hverandre.

De ulike modulene i kompetansepakka kan tas i rekkefølge eller arbeides med uavhengig av hverandre. 

Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen fra SELL har hatt faglig ansvar og vært prosjektledere for modulen. Den inneholder ulike tilnærminger, eksempler og perspektiver på hvordan lærere kan bruke læreplanen til planlegging, evaluering og videreutvikling av praksis. Modulen er nummer 7, og den siste modulen i kompetansepakka som SELL har utviklet på oppdrag fra Udir.

Tidligere i år ble modul 6 om vurdering og læring publisert. 

Bilde av Ingrid Jacobsen og Kathinka Blichfeldt som er faglig ansvarlige for modul 7.

Modulen er organisert i fire hoveddeler:

  • 7.1 Planlegging for helhet og sammenheng
  • 7.2 Kompetansebegrepet
  • 7.3 Elev- og lærerrollen
  • 7.4 Modulavslutning

Du kan lese mer om kompetansepakka i sin helhet på Udirs nettsider. 

Av Kathinka Blichfeldt
Publisert 4. okt. 2022 16:27 - Sist endret 5. okt. 2022 10:58