Ny bok: Skoleutvikling i forskning, politikk og praksis

Boka Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis kom ut i juni 2022 og presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil har betydning for skoleutvikling i årene fremover.

Bokomslaget til Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis. Utgiver Cappelen Damm Akademisk

Boka Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis kom ut i juni 2022 og presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil har betydning for skoleutvikling i årene fremover. Den har 15 kapitler som gir ulike innfallsvinkler til temaatikken. Redaktører er Sølvi Mausethagen og Kristin Helstad. Du kan lese mer om boka her.

Egil Hartberg og Hege Havn ved Senter for livslang læring er bidragsytere fra Senter for Livslang læring og har skrevet kapittel 7: Roller og samskaping i skoleutviklingsprosesser.

Av Kathinka Blichfeldt
Publisert 22. sep. 2022 23:28 - Sist endret 22. sep. 2022 23:46