Masteroppgaver ved LUP

Velkommen til nettressurs for dere som skal skrive masteroppgave ved en av lærerutdanningene på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Retningslinjer

Lektor og Master i kultur- og språkfagenes didaktikk (MIKS)

Master i grunnskolelærerutdanning (MGLU/S), Master i realfagenes didaktikk (MIR) og Master i grunnskolefag (MIG)

Oppgaveskriving

Klikk her for bibliotekets sider

Datainnsamling og personvern i studentoppgaver

Klikk her for bibliotekets sider

Mastertorg

Klikk her for det digitale mastertorget.

Publisert 7. sep. 2021 11:34 - Sist endret 9. mai 2022 14:05