Institutt for samfunnsfag, religion og etikk

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar, og har 28 ansatte fordelt på to fagområder: 15 ansatte i samfunnsfag og 13 ansatte i religion og filosofi.

Instituttlederen heter Dag Hundstad

Institutt for samfunnsfag, religion og filosofi leverer undervisningsressurser blant annet på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, PPU, lektorprogrammet, årsstudium i samfunnsfag, EDSL og på masterprogrammene i grunnskolefag, realfagenes didaktikk og digital kommunikasjon og kultur, i tillegg til ekstern virksomhet. Videre har vi det faglige ansvaret for internasjonal praksis i Namibia og leverer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøet har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og har en forskergruppe i Global bevissthet og bærekraft.

Instituttet har 5 professorer/dosenter, 3 professor II, 13 i andre førstestillinger, 3 høgskolelektorer og 4 stipendiater.

Klikk her for oversikt over alle ansatte på instituttet.