Institutt for nordisk språk og litteratur

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar og har 46 ansatte.

Instituttlederen heter Harald Bergh