Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar og har 25 ansatte.

Instituttlederen heter Inger Lise Elverhøy

Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning og masterprogrammet i realfagenes didaktikk.

Instituttet har mye ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole og driver skole- og barnehagerettet forskning på realfag innenfor lærerutdanningsfeltet.

Kroppsøving har fokus på kroppspress, orientering og de yngste barna i barnehagen.

Instituttet består av 25 ansatte (24 årsverk) fordelt på tre fagområder: 10 i matematikk, 9 i naturfag og 6 i kroppsøving.

Instituttet har 1 dosent, 11 i andre førstestillinger, 12 høgskolelektorer og 1 stipendiat.