Institutt for humanistiske fag

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar og har 61 ansatte.

Instituttlederen heter Christina Sandhaug

Institutt for humanistiske fag leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudier i engelsk og norsk, norsk språk og kultur for internasjonale studenter, lektorprogram i språkfag og masterprogrammene i kultur- og språkfagenes didaktikk, digital kommunikasjon og kultur og tilpasset opplæring.

Dessuten bidrar instituttet med undervisning i bioetikk på master i næringsrettet bioteknologi og leverer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Instituttet driver stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Instituttets ansatte er sentrale i forskergruppene: 

Instituttet består av 61 ansatte (46 årsverk) fordelt på tre fagområder: 32 i norsk, 20 i engelsk og 9 i Religion, livssyn og etikk. Instituttet har 11 professorer/dosenter, 19 i andre førstestillinger, 18 høgskolelektorer og 10 stipendiater, samt 3 toerstillinger.