index

Bli kjent med instituttet

Vi er lokalisert på studiested Hamar og har 26 ansatte.

Instituttlederen heter Christina Sandhaug

Institutt for engelsk leverer undervisningsressurser til grunnskolelærerutdanningene, lektorprogrammet, PPU, årsstudium i engelsk og masterprogrammene Kultur- og språkfagenes didaktikk og Digital kommunikasjon og kultur. Instituttet har også en betydelig eksternfinansiert virksomhet (KfK, Dekomp).

I tillegg bidrar fagmiljøet i engelsk til kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Fagmiljøet i engelsk har omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet og er aktive i forskergruppene Litteratur og litterasitet og Anvendt engelsk språkvitenskap.

Instituttet består av 26 ansatte, fordelt på fagområder innen språk, litteratur, kulturkunnskap og fagdidaktikk.

Instituttet har 5 professorer, 11 i andre førstestillinger, 5 høgskolelektorer og 5 stipendiater.

Klikk her for å se listen over ansatte på instituttet