INN bygger kapasitet - Aktiv profesjonsutvikling i en virtuell verden

Illustrasjonbilde prosjektside (Foto: HINN)

Virtuell dialogsimulering skal ruste studentene til å møte fremtidens arbeidsliv. Det er nybrottsarbeid når pedagogikk- og teknologimiljøet ved HINN for første gang samarbeider om å designe et nytt teknologistøttet læringsdesign.

Høgskolen i Innlandet (HINN) vil som første i landet utvikle simulering i VR/AR som del av et helhetlig undervisningsopplegg for opplæring på ulike studieprogrammer. 

Samarbeidet mellom fakultetene og enhetene er nytenkende og kreativt, og fører høgskolens forskjellige fagmiljøer med sine ulike tradisjoner sammen. De skal finne en felles forståelse og bygge kapasiteter på flere arenaer.

Prosjektet fikk i mai 2019 bevilget kr 4716369,- fra Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning for en periode på 3 år.

Aktuelle lenker

Forskere og studentrepresentant i prosjektet, Eloisa Michaelsen, i full sving med å trene på møtet med foreldrene - med VR (Foto: Espen Kristiansen, HINN)
Forskere og studentrepresentanter i i full sving med å trene på møtet med foreldrene - med VR (Foto: Espen Kristiansen, HINN)

Trener på å bli lærer med VR-teknologi (Aktuelt på inn.no, 14.03.22)

Verdenspremiere: Trener på møtet med foreldrene – med VR (Forskningsnyheter på inn.no, 18.05.2021)

Kontaktinformasjon

Prosjektleder og kontaktperson

Prosjektleder
E-post
ashild.holm@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 90

Arbeidsgruppe/delprosjekter

 • Hege Merete Somby, førsteamanuensis pedagogikk
 • Karen Parish, førsteamanuensis pedagogikk
 • Bård Gunnerud-Åhlèn, studieleder Spillskolen
 • Håvard Vibeto, førsteamanuensis spillteknologi
 • Dorthe Kennedy, høgskolelektor pedagogikk
 • Sanu Vamanchery Mana, førsteamanuensis spillteknologi
 • Meisam Taheri, førsteamanuensis spillteknologi
 • Kevin Tan, førsteamanuensis spillteknologi
 • Bente Knippa Vestad, rådgiver CCL/ fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Ingeborg Amundrud, seniorrådgiver fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Bent Tomtum, undervisningsinspektør Vardal ungdomsskole
 • Tom Zakariassen, rektor Ajer ungdomsskole

Studentrepresentanter

 • Mari Bratberg, GLU 5-10
 • Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen, GLU 1-7
 • Aicha Nordli, GLU 1-7
 • Isak Wahl, Spillskolen
 • Dina Engbråthenk, Spillskolen
 • Henriette Vinsnes Andersen, Spillskolen