Urfolkskonferanse 2022

Forskningsgruppene DivE og SPLP ved Høgskolen i Innlandet utvider fjorårets forskningsseminar og inviterer med dette til en nasjonal urfolkskonferanse fredag 4. februar 2022.

Bildet viser utstilling av samisk kunst og håndverk.

Under fjorårets urfolkskonferanse var det en utstilling som viste samiske kunst- og håndverkstradisjoner.

Av hensyn til smittevern gjennomføres konferansen digitalt. Klikk her for å se programmet for konferansen.

Initiativet til konferansen kommer i forlengelsen av at Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet arbeider for å styrke samiske perspektiver i sine lærerutdanninger.

Konferansen vil åpnes med et plenumsforedrag av førsteamanuensis Jonas Yassin Iversen (Høgskolen i Innlandet) som vil snakke om etiske utfordringer knyttet til å forske på samiske temaer fra et utenfraperspektiv med tittelen: Å nærme seg urfolksforskning utenfra: Forskningsetiske refleksjoner. Dagen avsluttes med et plenumsforedrag av førsteamanuensis Ylva Jannok Nutti (Samisk høgskole) som vil presentere foreløpig funn fra forskningsprosjektet «Sámi mánná jurddavázzin – Sáme mánáj ussjovájaldibme – Samiska barn som tankevandrare»: Stállostallat barnehagebarn og barnehagelærere i en samisk barnehage. Se sammendrag i vedlegg.

Vi inviterer herved forskere som ønsker å presentere på konferansen til å sende inn et sammendrag på inntil 400 ord med frist 20. november. Sammendragene vil bli fagfellevurdert og alle vil få en tilbakemelding på sammendraget sitt innen 15. desember. Sammendraget leveres sammen med påmelding på denne lenken: https://nettskjema.no/a/urfolkskonferanse2022

Formatet for presentasjonene vil være 20 min til presentasjon og 10 min til spørsmål og kommentarer. Etter planen vil konferansen arrangeres fysisk på campus Hamar, men om smittesituasjonen krever det vil vi legge opp til en digital konferanse.

Viktige datoer:

  • 20. november: Frist for å sende inn sammendrag og registrere seg for konferansen (samme skjema)
  • 15. desember: Tilbakemelding fra fagfellene på sammendrag
  • 15. januar: Frist for å registrere seg
  • 4. februar: Urfolkskonferansen avholdes

Del gjerne med kollegaer som dere tror vil ha glede av å delta. Se vedlegg for sammendrag og informasjon.

Kontaktinformasjon

Arrangementskomitèen

Postdoktor
E-post
jonas.iversen@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 55

Bilde av Hege Merete Somby
Førsteamanuensis
E-post
hege.somby@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 82

Instituttleder
E-post
christina.molstad@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 90

 

English:

Due to measures for infection control, the conference will be digital. Click here for full conference programme

Indigenous Research Conference: Research on Sámi perspectives in teacher education and pedagogy 2022

The research groups DivE and SPLP at Inland Norway University of Applied Sciences are delighted to invite to a national conference on Indigenous research Friday 4 February 2022. The conference has been established as a result of the Faculty of Education’s ambition to strengthen Sámi perspectives in their teacher education programmes. The key notes will be held in English and it there will be a choice of presenting papers in Norwegian or English.

Associate professor Jonas Yassin Iversen (Inland Norway University of Applied Sciences) will open the conference with a keynote address on ethical challenges involved in researching Sámi topics as an outsider, titled ‘Approaching Indigenous research from the outside: Reflections on research ethics’. The conference will end with a keynote address by associate professor Ylva Jannok Nutti (Sámi University of Applied Sciences) titled ‘Stállostallat preschool children and preschool teachers in a Sámi preschool’. Nutti will present preliminary findings from the research project «Sámi mánná jurddavázzin – Sáme mánáj ussjovájaldibme – Samiska barn som tankevandrare».

We hereby invite researchers who wish to present at the conference to submit an abstract of maximum 400 words by 20 November. The abstracts will be peer reviewed and everyone will receive feedback on their abstract by 15 December. The abstract is submitted when you register for the conference, using this link: https://nettskjema.no/a/urfolkskonferanse2022

The format for the presentations will be 20 minutes for presentation and 10 minutes for questions and comments. We are planning for a physical conference at Hamar campus. However, if Covid-19 restrictions prevent us from meeting on campus, we will hold the conference online. See attachments for more information.

Important dates:

20 November: Deadline for abstract and registration of participation (same link)

15 December: Review of abstracts

4 February: Conference

 

Best regards from the conference committee

Postdoktor
E-post
jonas.iversen@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 55

Bilde av Hege Merete Somby
Førsteamanuensis
E-post
hege.somby@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 82

Instituttleder
E-post
christina.molstad@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 90

Publisert 20. sep. 2021 15:23 - Sist endret 18. jan. 2022 11:17