SpINN - Språkforskning Innafor

Språkforskning innafor (SpINN) er en årlig konferanse der språkforskere ved Høgskolen i Innlandet møtes for å presentere sin forskning for hverandre og for andre interesserte. 

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppene Språk og samfunn og  English Language in Use. Den har to hovedmål: 

  • å legge til rette for at språkforskere ved LUP skal bli bedre kjent med hverandre, hverandres forskning, og
  • å gi ferske forskere trening i å presentere arbeidene sine på konferanser.

Vi ønsker også andre forskere ved LUP og studenter velkomne som publikum. Konferansespråkene er norsk og engelsk, og alle språkrelaterte temaer er relevante. 

Konferansesider