SpINN 2022 - Språkforskning innafor

Språkforskning innafor (SpINN) er en årlig konferanse der språkforskere ved Høgskolen i Innlandet møtes for å presentere sin forskning for hverandre og for andre interesserte. 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppene  Språk og samfunn og  English Language in Use. Den har to hovedmål: 

  • å legge til rette for at språkforskere ved LUP skal bli bedre kjent med hverandre, hverandres forskning, og
  • å gi ferske forskere trening i å presentere arbeidene sine på konferanser.

Vi ønsker også andre forskere ved LUP og studenter velkomne som publikum. Konferansespråkene er norsk og engelsk, og alle språkrelaterte temaer er relevante.

Program

Programmet kan lastes ned her.

Portrett av Toril Opsahl
Toril Opsahl (Foto: Ellen Evju Jahr/UiO)

Årets keynote speaker er Toril Opsahl fra MultiLing ved UiO.

Opsahl holder sitt foredrag "Å komme seg innafor. Utprøving av noen metoder som innlemmer subjektive faktorer og individuelle erfaringer i (andre-)språkforsking" fra 09.30 - 10.30.

Hun vil videre være til stede hele dagen for å delta i diskusjonene. Les mer om Toril Opsahl.

Call for paper

Fristen for å sende inn sammendrag var 16. september 2022, og tilbakemelding ble sendt ut i slutten av september.  

Les fullstendig opplegg for call for paper her.

Book of abstracts kan lastes ned her. 

Kontaktpersoner

Bilde av Bård Uri Jensen
Førsteamanuensis
E-post
bard.jensen@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 26

Bilde av Gunhild Tveit Randen
Førsteamanuensis
E-post
gunhild.randen@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 87

Førsteamanuensis
E-post
petter.karlsen@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 44

Førsteamanuensis
E-post
siri.furst.skogmo@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 40

Emneord: språkvitenskap, forskningsformidling
Publisert 13. juni 2022 13:53 - Sist endret 13. okt. 2022 20:44