SpINN 2022

Språkforskning innafor (SpINN) er en årlig konferanse der språkforskere ved Høgskolen i Innlandet møtes for å presentere sin forskning for hverandre og for andre interesserte. 

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

 

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppene  Språk og samfunn og  English Language in Use. Den har to hovedmål: 

  • å legge til rette for at språkforskere ved LUP skal bli bedre kjent med hverandre, hverandres forskning, og
  • å gi ferske forskere trening i å presentere arbeidene sine på konferanser.

Spinn logo.Vi ønsker også andre forskere ved LUP og studenter velkomne som publikum. Konferansespråkene er norsk og engelsk, og alle språkrelaterte temaer er relevante. 

Sett av tiden, program kommer. 

Se fjorårets program her. 

Publisert 13. juni 2022 13:53 - Sist endret 14. juni 2022 12:26