Samisk språkuke: Ved lavvuen

I forbindelse med samisk språkuke kommer medlemmer fra Mjøsen og Omegn Sameforening. De tar med lávvu, steker láibbi, har natursti med samiske ordkort og lærer bort enkle fraser på nord- og sørsamisk. Og det blir mulighet for å kaste lasso.

Dekan Morten Ørbeck prøver lassokasting.

Dekan Morten Ørbeck prøver lassokasting.

Sted: Ute foran hovedinngangen, fredag 29. oktober kl. 12 til kl. 14

I forbindelse med samisk språkuke kommer medlemmer fra Mjøsen og Omegn Sameforening. Leder i foreningen, Rita Helmi Laakso, ønsker velkommen.

Foreningen formidler samiske språk og vil fortelle om samiske kulturer. De tar med lávvu, steker láibbi, har natursti med samiske ordkort og lærer bort enkle fraser på nord- og sørsamisk. Natursti med samiske ordkort er for nybegynnere og det vil også være bildelotto for de yngre.  Det vil også være mulighet for å kunne prøve seg på å kaste lasso.

Publisert 1. okt. 2021 14:32 - Sist endret 21. okt. 2021 15:50