Samisk språkuke 2021

Sist endret 13. jan. 2022 11:01 av lenkeretter@localhost

I forbindelse med HINNs markering av samisk språkuke i uke 43, viser vi filmen Sameblod på campus Hamar.

Sist endret 23. juni 2022 11:59 av lenkeretter@localhost

I uke 43 arrangeres Samisk språkuke. Målet er å løfte statusen til de samiske språkene og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet.

Sist endret 13. jan. 2022 11:01 av lenkeretter@localhost

Sara Marielle Gaup Beaska er en kjent samisk kulturformidler. Torsdag 28. oktober holder hun både konsert og joikekurs.

Sist endret 13. jan. 2022 11:01 av lenkeretter@localhost

Velkommen til panelsamtale: Samisk reindrift og konflikter rundt naturressurser.

Sist endret 13. jan. 2022 11:01 av lenkeretter@localhost

I samarbeid med HaSt – Hamar Studentsamfunn og Pedagogstudentene INN Hamar, ønsker Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk velkommen til quizkveld for både studenter og ansatte.

Sist endret 23. juni 2022 11:59 av lenkeretter@localhost

I forbindelse med samisk språkuke kommer medlemmer fra Mjøsen og Omegn Sameforening. De tar med lávvu, steker láibbi, har natursti med samiske ordkort og lærer bort enkle fraser på nord- og sørsamisk. Og det blir mulighet for å kaste lasso.

Sist endret 13. jan. 2022 11:01 av lenkeretter@localhost

Velkommen til foredrag med Sannhets- og forsoningskommisjonen ved Aslak Syse. 

Sist endret 13. jan. 2022 11:01 av lenkeretter@localhost

Mandag 25. oktober åpnes årets Samisk språkuke. Dramapedagog Linn Terese Bern forteller samisk eventyr.