Lucia-seminaret 2022

Forskningsgruppen Barndomspedagogikk ved HINN inviterer for 5. år på rad til Lucia-seminar.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Dette er et seminar inspirert av to ulike kvinneskikkelser fra kulturhistorien – den norrøne Lussi og den sydeuropeiske Lucia. Historiene om Lussi er larmende, mørk og skremmende. Lucia fremstilles lys, mild og trofast – men hennes historie har også flere sider.
Begge representerer engasjement og vilje til handling – om enn på ulike vis.

Med dette som ramme ønsker forskningsgruppen Barndomspedagogikk igjen å rette oppmerksomhet mot fenomenet barndom og pedagogikk. Med kritisk oppmerksomhet rettet mot ulike forhold ved kultur og samfunn, fag og forskning, vil kampen for barndommens egenverdi alltid være drivkraft.

Vi ønsker et seminar med tankevekkende innlegg (lysende og/eller larmende?)
 – og tid for å tenke og dele noen litt lengre tanker.

Program

9.30-10.00 Velkommen og introduksjon v/ forskningsgruppa Barndomspedagogikk

10.00-10.45: Stine Vik - Barndomspedagogikk – en reforhandling av pedagogikkens selvforståelse

Stine Vik
Stine VIK (Foto: HINN)

«Pedagogens oppgave er ikke å frelse barnets sjel, men å gjøre den verdt å frelse».
Denne påstanden kan være utgangspunktet for all pedagogisk aktivitet og spesielt sentralt i barndomspedagogikken - en pedagogikk som tar utgangspunkt i barndommen for å forstå barnet og barnets livssituasjon. En pedagogikk som tar avstand fra forståelsen om at resultatet og målet med barndommen er det å bli voksen.

Er det mulig å gjenopplive pedagogikken med bruk av noen historiske perspektiver som har hatt betydning for utviklingen av faget vårt, for å revitalisere pedagogikkens selvforståelse?

Stine Vik er førsteamanuensis på Institutt for pedagogikk - Lillehammer. 

11.00-11.45: Synnøve Myklestad - På leit etter noe … tapt. En barndomspedagogikk?

Synnøve Myklestad
Synnøve Myklestad (Foto: Privat)

Med Nietzsches fabel om kamelen, løven og barnet som utgangspunkts - møtes dragen. Dragen oppleves som reell: Forventningene til pedagogen og den pedagogiske virksomheten kommer fra mange hold. Et kalkulerende rasjonale gjør barndommen til et sted for lønnsom investering. Barndommens egenverdi er på vikende front. Et alternativt rasjonale må gis posisjon når fenomenet egenverdi skal forsvares. Nietzsches løve må gå til barnet … 

Synnøve Myklestad er førsteamanuensis på Institutt for pedagogikk - Lillehammer. 

11.45-12.00: Boklansering: Barndomspedagogikk? – på leit etter pedagogikkens selvforståelse'

12.00-13.00    Pause/lunsj

13.00-15.00: Lars Løvlie - Essay som skriftlig sjanger i høyskoleutdanning

Lars Løvlie
Lars Løvlie (Foto: Privat)

Essayet som skriftlig sjanger i høyskoleutdanningen er mitt tema. Da trengs litt historiekunnskap og litt litteraturteori. Viktig er også dine egne forsøk på å skrive for andre, enten det er brevet, den personlige fortellingen eller fagartikkelen.

Viktigere er spørsmålet hvorfor du for det første vil skrive og hva du egentlig ønsker å skrive om.

Viktigst er kanskje refleksjonen over språket som sådan og over skrift som samtale mellom forfatter og lesere. Men jeg bør være konkret, og legger blant annet frem og kommenterer noe av det jeg selv har skrevet i boken Politisering og pedagogisk motstand (Fagbokforlaget 2021). Dessuten kan vi sammen prøve å formulere - ganske forsøksvis - hva et vitenskapelig essay kan inneholde for oss som skriver i feltet pedagogikk, utdanning og skole.

Lars Løvlie er professor emeritus v/ pedagogisk institutt, UiO.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Kan også følges digitalt. Link kommer!

Kontaktinformasjon

Bilde av Synnøve Myklestad
Førsteamanuensis
E-post
synnove.myklestad@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 91

Vel møtt til Lucia-seminar i auditorium B på Lillehammer eller digitalt!

Emneord: forskningsformidling, forskergrupper
Publisert 16. nov. 2022 12:55 - Sist endret 17. nov. 2022 13:11