Urfolkskonferansen 2023

Forskningsgruppene Flerkulturelt mangfold i utdanning (DivE) og Studier i profesjon, læring og politikk (SPLP) ved Høgskolen i Innlandet inviterer med dette til en nasjonal urfolkskonferanse fredag 10. februar 2023.

Fra åpningen av en de tidligere konferansene. (Foto: HINN)

Fra åpningen av en de tidligere konferansene. (Foto: HINN)

Initiativet til konferansen kommer i forlengelsen av at Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet arbeider for å styrke samiske perspektiver i sine lærerutdanninger. Vi inviterer derfor til konferanse om samiske perspektiver i opplæring og utdanning

Call for paper

Vi inviterer herved forskere som ønsker å presentere på konferansen til å sende inn et sammendrag på inntil 400 ord med frist 20. november. Sammendragene vil bli fagfellevurdert og alle vil få en tilbakemelding på sammendraget sitt innen 15. desember. Sammendraget leveres med påmelding til Urfolkskonferansen 2023 på denne lenken.

Formatet for presentasjonene vil være 20 min til presentasjon og 10 min til spørsmål og kommentarer. Det vil væreåpent for at presentasjoner kan holdes på engelsk pga pågang fra internasjonale forskere. Pass på å registrere språk for presentasjonen din når du sender inn abstract. Konferansen vil være digital og gjennomføres på zoom.

Vennlig hilsen arrangementskomiteen

Bilde av Hege Merete Somby
Førsteamanuensis
E-post
hege.somby@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 82

Postdoktor
E-post
jonas.iversen@inn.no
Telefon
+47 62 59 79 55

Instituttleder
E-post
christina.molstad@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 90

 

Emneord: urfolk, mangfold
Publisert 23. juni 2022 10:31 - Sist endret 23. juni 2022 13:35