Gjesteforelesninger LUP

Sist endret 10. okt. 2022 12:39 av Gro Vasbotten
Sist endret 10. okt. 2022 15:39 av Gro Vasbotten
Sist endret 10. okt. 2022 13:35 av Gro Vasbotten
Sist endret 17. okt. 2022 21:19 av Gro Vasbotten

26. oktober inviteres det til åpen gjesteforelesning om rasisme og sosial rettferdighet i samfunnet.