Gjesteforelesning: «Challenges and alternative reflections on education for sustainable development (ESD)"

I uke 50 får vi besøk av vår nye professor II Matthias Kowasch på Institutt for Samfunnsfag og Pedagogikk, LUP, HiNN. Kowasch er tilknyttet forskergruppen GLOBE (global bevissthet og bærekraft) ved samfunnsfagseksjonen.

Bildet viser en tegning av bærekraftig utvikling laget av en ungdomsskoleelev fra Graz.

Tegning av bærekraftig utvikling laget av en ungdomsskoleelev fra Graz.

Matthias Kowasch (foto: privat)
Matthias Kowasch (foto: privat)

Kowasch er samfunnsgeograf og har bakgrunn fra læreryrket, og er ansatt ved University College of Teacher Education, Styria i Graz, Østerrike.

Han har bred erfaring fra forskning og undervisning rundt tematikk som utdanning for bærekraftig utvikling, urfolk, klimaaktivisme blant unge, naturressursforvaltning og interessekonflikter, særlig tilknyttet gruvedrift i New Caledonia.

Fredag 17. desember vil han holde gjesteforelesning i auditorium 3 på Hamar kl. 13:30-14:30.

Tittelen på gjesteforelesningen er “Challenges and alternative reflections on education for sustainable development".

I tråd med LK20 (Fagfornyelsen) skal bærekraftig utvikling inn i alle fag i grunnskolelærerutdanningene, og er ett av de tre tverrfaglige temaene det skal satses ekstra på. Dette er merkbart både i undervisning og forskningsmiljøene, men det råder fremdeles både usikkerhet og uenighet om hva utdanning for bærekraftig utvikling skal romme. Kowasch sin forskning går rett inn i denne tematikken. Vi håper derfor mange studenter og ansatte har anledning til å delta på arrangementet.

Velkommen!

Moderator for arrangementet er førsteamanuensis Jill Tove Buseth

Arrangementet vil bli streamet på følgende lenke:

https://inn.zoom.us/j/65546016432?pwd=THphempEalZ3M3BZWHdlUzVBRjJDUT09

Passord: 557632

Publisert 19. nov. 2021 10:45 - Sist endret 29. nov. 2021 08:32