Boklansering: Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis

Gjennom 15 kapitler presenterer sentrale fagpersoner og forskere ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha betydning for skoleutvikling i årene framover.

Utsnitt av bokomslaget til  Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis som lanseres 7. juni 2022 på Hamar

Utsnitt av bokomslaget til  Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis som lanseres 7. juni 2022 på Hamar

Velkommen til boklansering med lunsj!

Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis lanseres

Påmeldingsfrist: 24. mai 2022

Bokomslag
Bokomslaget til Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis. Utgiver Cappelen Damm Akademisk

Hva dreier skoleutvikling seg om? Vi som jobber i og med utdanning ønsker å utvikle skolen slik at den blir så god som mulig for elevene våre. Ofte har vi forskjellige forståelser av og erfaringer med hva slags kunnskap og hvilke arbeidsmåter som fører til god skoleutvikling. Gjennom 15 kapitler i boka Skoleutvikling – i forskning, politikk og praksis presenterer sentrale fagpersoner og forskere ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha betydning for skoleutvikling i årene framover. Boka bidrar med en rekke innfallsvinkler til skoleutvikling som vil være relevant for alle som jobber i og med skole og utdanning. 

Program

På lanseringen vil redaktørene Kristin Helstad og Sølvi Mausethagen, begge professorer ved OsloMet og Høgskolen i Innlandet, presentere boka. Egil Weider Hartberg, Hege Havn, Guro Kirkerud, Ana Lucia L. da Silva, Christina N. Mølstad, Ann-Therese Dalbakk Nomerstad og Ingrid Tvete, alle med tilknytning til Høgskolen i Innlandet, legger fram smakebiter fra boka.

Øvrige bidragsytere er Yngve Antonsen, Silje B. Fekjær, Heidi Granberg, Hege Hermansen, Berit Karseth, Jorunn Møller, Thomas Nordahl, Lene Nyhus, May Britt Postholm, Tine S. Prøitz, Åse Slettbakk og Tone Dyrdal Solbrekke. Forfatterne er ansatt ved universiteter, høgskoler og skoler i Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Hamar, Vestfold og Oslo.

På lanseringen vil Dordy Wilson, kommunalsjef i Hamar, og førsteamanuensis Ann Elisabeth Gunnulfsen fra Universitetet i Oslo kommentere boka.  

Cappelen Damm Akademisk vil være tilstede med bokutstilling og salg.

Påmelding

Etter seminaret blir det lunsj for alle som er påmeldt. Skjema for påmelding finner du ved å klikke her

Publisert 23. mars 2022 09:18 - Sist endret 6. mai 2022 14:35