Læring i en digital tid 2022

Spill og tverrfaglige tema er fokus for årets IKT-fagdag. Dataspill i skolen har gått fra å være noe for spesielt interesserte til noe som angår flere og flere i skole og utdanning. Med læreplanens tre tverrfaglige temaer som bakteppe setter vi søkelys på hvordan spillpedagogikk og digitale virkemidler kan aktualisere temaene i opplæringen.

Bildet er hentet fra Colourbox.

Spill og tverrfaglige tema

Dataspill i skolen har gått fra å være noe for spesielt interesserte til noe som angår flere og flere i skolen og i utdanning. Dette skyldes at dataspill gir muligheter for å skape meningsfulle og kroppsliggjorte erfaringer for elever og studenter som kan føre til opplevelser, innsikt og samtaler i alle skolefag og emner. Samtidig er dataspill ingen snarvei til læring, det krever nøye planlegging rundt det didaktiske og tekniske for å lykkes med dataspill i klasserommet.

Med læreplanens tre tverrfaglige temaer som bakteppe - folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling - setter vi søkelys på hvordan spillpedagogikk og digitale virkemidler kan aktualisere temaene i opplæringen.

Fagdagen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune. Målgrupper er lærerstudenter, lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen. IKT-fagdagen ønsker å sette fokus på hvordan vi kan utvikle god pedagogisk praksis med hensiktsmessig bruk av teknologi, koble teori og praksis, og være en arena for erfaringsdeling hvor vi løfter fram ulike eksempler på bruk av teknologi i klasserommet.

Påmelding til digital fagdag 27.10.2022

Frist for påmelding er onsdag 26.10.2022.

Meld deg på

Om konferansen

'Læring i en digital tid' arrangeres torsdag 27. oktober 2022, og foregår digitalt på Zoom. Konferansen er et årlig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune.

  • Samarbeidspartnere: