Pedagogikkstudiene fyller 50 år

Vi feirer pedagogikkstudiene på Lillehammers 50-årsjubileum med åpent fagseminar og boklansering.

Utsnitt av forsidene på de første studieplanene ved Hedmark og Oppland distriktshøgskole.

Utsnitt av forsidene på de første studieplanene ved Hedmark og Oppland distriktshøgskole.

Pedagogene på Lillehammer inviterer til 50-årsjubileum. Det første studiet, Ett-årig studium i pedagogikk, startet i august 1971 med 34 studenter og en stab på fire lærere. Året etter startet det andre studiet, Ett-årig studium i spesialpedagogikk for yrkeslærere. I dag består miljøet av rundt tusen studenter fordelt på studier i pedagogikk og spesialpedagogikk fra begynnernivå til doktorgradsnivå og en fagstab på nærmere femti personer.

Lillehammer-pedagogene ville skape et alternativ til den «etablerte pedagogikken» ved Universitetet i Oslo, og var det første av flere alternative studier i 1970-årene. Alternativet rettet seg både mot pedagogikk som studiefag og forskningsfag. Miljøet betraktet pedagogikkens idé og oppdrag på en annen måte enn ledelsen ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) under Universitetet i Oslo. Motsetningen speilet en større, historisk diskusjon: Hva var fagets identitet og berettigelse, eller om en vil, fagets raison d`être?

Program

13.15   Velkomst

  • Velkommen v/ instituttleder Rune Hausstätter
  • Hilsen fra rektor Peer Jacob Svenkerud

Hva vil vi med Lillehammer-pedagogikken? v/ Ingrid Tvete                  

Skråblikk på Lillehammer-pedagogikkens betydning

  • Sett fra Storhove, v/ Håvard Teigen 

  • Sett fra Stange, v/ Thor Ola Engen 

  • Den gang da - sett fra studentens side, v/ Trond Blindheim

Pause fra 15.00 - 15.30

Presentasjon av jubileumsantologi: Pedagogikkens idé og oppdrag.

Fagbokforlaget v/ redaktørene Harald Thuen, Synnøve Myklestad og Stine Vik 

Harald Thuen, Synnøve Myklestad og Stine Vik  (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Synnøve Myklestad, Harald Thuen og Stine Vik er redaktører  for jubileumsantologien Pedagogikkens idé og oppdrag. (Foto: Gro Vasbotten/HINN)

Presentasjon av jubileumsantologi: Pedagogikkens idé og oppdrag.

Fagbokforlaget v/ redaktørene Harald Thuen, Synnøve Myklestad og Stine Vik 

Hvem bestemmer hva livet er – de som lever det eller de som bestemmer? 

v/ Tone Sævi 

16.30: Avslutning av seminaret 

Praktisk informasjon

Seminaret er åpent for alle og finner sted i studiested Lillehammers storstue Auditorium Bjørnstjerne Bjørnson på plan 2 ved kantina.

Kontaktinformasjon

Bilde av Harald Øivind Thuen
Professor
E-post
harald.thuen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 62

Vel møtt!

Arrangør

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Publisert 17. mars 2022 10:58 - Sist endret 31. mars 2022 15:49