Trener på å bli lærer med VR-teknologi

Høgskolen i Innlandet er en av få utdanningsinstitusjoner som tilbyr unik VR-teknologi i lærerutdanningen. Dette gjør studentene bedre rustet til det som møter dem i arbeidslivet. 

Lærerstudent Ole Andreas med VR-briller.

Ole Andreas er blant studentene som får bruke VR-teknologi på studiet. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

VR-simulering står på timeplanen. VR står for virtuell virkelighet, og går ut på å erstatte så mange sanseinntrykk for brukeren som mulig gjennom et dataskapt miljø. 

Ole Andreas Løfsgård er lærerstudent hos oss, og på studiet får han og medstudentene bruke unik teknologi som gir dem en ny treningsarena. 

– Det er lett å leve seg inn i situasjonen, og det føles veldig realistisk. Samtidig er det utfordrende og lærerikt, forklarer Ole Andreas. 

Les mer om lærerutdanningene ved HINN her.

To lærerstudenter som tester VR-teknologi.
Sigurd og Ole Andreas har fått erfare en virtuell utviklingssamtale med en elev og faren hennes. Foto : Høgskolen i Innlandet. 
Last ned mediefil

En virkelighetsnær øvelse

En av utfordringene ved å være lærer er utviklingssamtaler mellom elever, lærere og foresatte. Som elev og foresatt har man visse forventninger knyttet til denne samtalen, som kan ha mye å si for den enkeltes faglige utvikling på skolen. VR-teknologi utviklet ved HINN sikrer lærerstudentene solid trening i hvordan utviklingssamtalen utspiller seg i det virkelige liv.

– Dette er en veldig god læringsmetode som simulerer hvordan det er å kommunisere med for eksempel en elev og faren hennes, sier Løfsgård. 

I scenarioet er han kontaktlærer, og i et virtuelt rom møter han «Emilie» og hennes far. Her må han lede utviklingssamtalen, og hele dialogen blir styrt av hvordan han kommuniserer med «Emilie» og faren.

Medstudentene Sigurd Lund Westbye og Kaja Sandvold observerer den virtuelle utviklingssamtalen før de selv prøver øvelsen.  

– Dette er en nyttig øvelse man neppe før testet som student så mange andre steder, om man da ikke tilbys reelle utviklingssamtaler, noe som er relativt uvanlig, sier medstudent Lund Westbye.

Portrettfoto Sigurd.
Lærerstudent Sigurd er blant dem som får erfaring med VR-teknologi i studieløpet. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Studenter bistår studenter

Mens Ole Andreas, Sigurd og Kaja nettopp har fått erfart en virtuell utviklingssamtale for første gang har Anna Ertsås og Markus Grubben Sæthermoen mer erfaring med verktøyet. De har kommet lenger i studieløpet som lærerstudenter, og i rollen som studentfasilitatorer bistår de to de litt mer uerfarne studentene.

Ertsås er klar på at de etter fullført simulering kun har fått positive tilbakemeldinger.

– Både vi som er fasilitatorer og studentene selv ønsker mer av denne typen undervisning. Dette er trening som er gøy og ruster oss opp til å ha slike samtaler i lærerrollen i fremtiden, sier Ertsås.

Studentfasilitator med student.
Anna er studentfasilitator og hjelper andre studenter før, under og etter den virtuelle utviklingssamtalen. Foto : Hamarregionen. 

Trygg i lærerrollen

I mai vil rundt 250 av lærerstudentene våre ha gjennomført en virtuell utviklingssamtale, kan høgskolelektor Dorthe Hagen fortelle. Hun er en av de som er faglig ansvarlig for VR-opplegget som studentene benytter seg av, og er også med i arbeidsgruppen som siden 2019 har jobbet med et større prosjekt om VR-simulering i lærerutdanningene ved HINN.

– Dette skal gjøre studentene enda bedre rustet for det som møter dem i arbeidslivet ved at de tilegner seg relevant kompetanse ved å trene på fremtidige arbeidssituasjoner. Dette er en arena der de får prøve og feile uten store konsekvenser, og blir enda tryggere i lærerrollen, sier Hagen.

Portrettfoto Dorthe Hagen.
Dorthe Hagen er en av de som er faglig ansvarlig for VR-opplegget. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

En nyttig erfaring

Den virtuelle utviklingssamtalen er del av en større læringsprosess der studentene først blir kjent med detaljer knyttet til «Emilie» og hennes historie. I rollen som studentfasilitator, bistår mer erfarne lærerstudenter de som har kommet litt kortere i studieløpet både i forkant, underveis og i etterkant av den virtuelle utviklingssamtalen.

Studenter som sitter i sirkel.
Både i forkant og etterkant av den virtuelle utviklingssamtalen prater studentene sammen om opplevelsen. Foto : Hamarregionen. 

I forkant får studentene en innføring i relevant regelverk, aktiv lytting og i intervjuteknikk. I etterkant reflekterer studentene og studentfasilitatorene over hvordan det gikk.

– Utviklingssamtalen må erfares. For min del hjalp det veldig å få VR-brillene på. Jeg ble dratt inn i situasjonen, uten å bli distrahert av omgivelsene, slik det er lett å bli i rollespill eller om man hadde gjort øvelsen alene på en PC, sier student Kaja Sandvold.

Portrettfoto Kaja Sandvold.
Kaja beskriver den virtuelle utviklingssamtalen som en nyttig erfaring. Foto:Høgskolen i Innlandet. 

Studentene ved HINN tror at mange som prøver VR-teknologi vil bli overrasket – i god forstand, og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

– Studentene har gitt tilbakemeldinger på at dette oppfattes som en ekte og virkelighetsnær øvingsarena. Nå jobber vi med å utvikle dette videre. Nye elevtyper, scenarioer og situasjoner som er aktive og praksisnære er hva vi og studentene ønsker oss, sier Hagen.

Stjernestatus

– Lærerutdanningene våre samarbeider med HINNs spill- og VR-utdanninger på Hamar og flere av landets ledende bedrifter innen spill og VR om etablering av et teknologikrikt læringsverkststed, sier dekan Morten Ørbeck.

Han legger til at de kreative miljøene på Hamar blir lagt merke til i inn- og utland. I 2021 fikk byen status som UNESCO Creative City in Media Arts.

Portrettfoto Morten Ørbeck.
Dekan Morten Ørbeck sier VR-satsingen er en viktig del av strategien mot å bli universitet. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

VR-satsingen ved fakultetet er en del av det strategiske arbeidet mot å bli et universitet, der målet blant annet er å være en tydelig regional kraft og nasjonal bidragsyter i en internasjonal sammenheng.

– Dette kreative miljøet vil fremtidige lærerstudenter nyte godt av, sier Ørbeck.

Fakta om VR ved HINN

De to prosjektene «INN bygger kapasitet og «Aktiv profesjonsutvikling i en virtuell verden» fikk i 2019 bevilget drøyt fem millioner kroner. Her samarbeider Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi og Senter for samarbeidslæring og bærekraftig utvikling med å designe og utvikle et nytt teknologistøttet læringsdesign.

Les mer om prosjektene her.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 14. mars 2022 08:51 - Sist endret 18. mars 2022 10:13