Studiestart for ukrainske flyktninger

Fire ukrainske flyktninger hadde i dag første studiedag ved Høgskolen i Innlandet. 

Foto av de fire studentene i et klasserom ved høgskolen

De fire ferske studentene møtte i dag til første studiedag. Fra venstre: Anastasiya Ivashenko, Mariia Shylova, Olena Zhygaltsova og Nadiia Zhygaltsova.

– Vi er veldig glade for å ønske de fire velkommen til studier i norsk hos oss. Når de er ferdige med studiet, skal de ha de norskkunnskapene de trenger for å fortsette med høyere utdanning i Norge eller komme ut i jobb, sier dekan Morten Ørbeck ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. 

30 studiepoeng

Etter at krigen brøt ut i Ukraina, opprettet regjeringen 1 000 studieplasser tiltenkt flyktninger fra Ukraina. Høgskolen i Innlandet ble tildelt 50 plasser. De fire nye studentene har fått studieplass gjennom denne ordningen.

Høgskolen i Innlandet har et sterkt fagmiljø med toppkompetanse i norsk som andrespråk. HINN tilbyr derfor fra før norskopplæring for studenter og ansatte med norsk som andrespråk.

Det nye studiet bygger på det som allerede er etablert, men det er gjort tilpasninger slik at tilbudet starter i midten av semesteret med en litt annen studieprogresjon enn ellers. 

– Studiet er spesielt rettet mot personer som ønsker å studere ved høgskoler og universiteter. De fire blir studenter i rundt et år, og studiet gir 30 studiepoeng, sier Ørbeck.

Eksamen til våren

De fire ukrainerne vil møte til undervisning ved høgskolens studiested på Hamar to dager i uka. Omfanget på studiet ligger et sted mellom et heltids og et deltidsstudium.

– Dette er en fin mulighet til å lære norsk og å komme opp på et høyere nivå. Jeg begynte å studere norsk i august, men har vært i Norge siden mars. Jeg tenker å ta mer utdanning etter norskkurset, og har tenkt på å utdanne meg til tolk, sier den ene av de ferske studentene, Mariia Shylova.

Foruten klasseromsundervisning, vil høgskolen også tilby studentene læringsassistenter som kan bistå dem i arbeid med oppgaver i gruppe. 

Etter planen skal studentene ta eksamener på senvinteren og til våren, før undervisningen fortsetter etter sommeren.

En krevende situasjon

– Vi er glade for å kunne bidra i det som er en krevende situasjon for de fire nye studentene. De har forlatt hjemlandet sitt og må bygge en annen fremtid enn de hadde tenkt. Da er det flott at vi kan bidra med vår kompetanse, og gjøre dem klare for videre studier i Norge, sier Morten Ørbeck.

– De ansatte ved fakultetet har vist stort engasjement for det nye studietilbudet. Det er godt å se at mange ønsker å bidra til å ta flyktningene vel imot, avslutter han.

Nye studietilbud etter Ukraina-krigen (7. oktober 2022)

Informasjon i forbindelse med krigen i Ukraina

Kontakt

Bilde av Gunhild Tomter Alstad
Prodekan utdanning
E-post
gunhild.alstad@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 75

Av Tore Høyland
Publisert 14. nov. 2022 13:39 - Sist endret 16. nov. 2022 10:44