Spillmarkedet i endring – voksne kvinner er nå den største gruppen spillere

I 2020 var over 50 % av spillmarkedet mobilspill, og den største gruppen spillere er nå godt voksne kvinner med en gjennomsnittsalder på 36 år. Men de er lite representert blant hjelpeapparatet for spilleproblemer.

I 2020 var over 50% av spillmarkedet mobilspill, mens konsoll og PC/Mac spill, som tidligere har dominert markedet, var på 25 % hver. Mobilteknologiens utvikling har gjort det mulig å utvikle nye typer spill og nå nye typer spillere. Fra å være unge gutters spill er det nå spill som alle spiller. Den største gruppen spillere er nå godt voksne kvinner, med gjennomsnittsalder på 36 år. Selv om voksne kvinner spiller mye bruker de andre spill enn andre grupper, og de er lite representert blant dem hjelpeapparatet har kontakt med for spilleproblemer.

Spilleproblematikk er fortsatt et stort samfunnsproblem. Høgskolen i Innlandet tilbyr videreutdanning på oppdrag og i samarbeid med KoRus Øst ved Sykehuset i Innlandet.

Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling.

Målgruppen for opplæringsprogrammet er de som kan oppdage, iverksette tiltak, eller følge opp spilleproblemer, f eks. sosialtjeneste, lærere, helsepersonell, politi, kriminalomsorg, frivillige.

Studiet fokuserer på særtrekk ved spilleavhengighet/problemskapende spill og hvordan møte mennesker med spilleproblemer og/eller problemskapende dataspilling. Dette innebærer behov for mer kunnskap om spilleavhengighet som fenomen og om særtrekkene ved behandling.

Studiet går over 12 uker på nett med to fysiske samlinger à 2 dager på Gardermoen. Studiet kan avsluttes med eksamen på 15 studiepoeng på masternivå, men kan også følges som kurs.

Oppstart: 19. januar 2022.

Mer informasjon om studiet: www.inn.no/spilleproblematikk
Podcasten Spillradioen: Hør om studiet i Podcasten til KoRus Øst.
 

Studiet hører faglig til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Faglig ansvarlig: Hans Jørgen Wallin Weihe

Prosjektet ledes administrativt av Senter for livslang læring (SELL).

Prosjektleder: Line Kristiansen

Publisert 20. des. 2021 09:49 - Sist endret 20. des. 2021 10:21