Seminar i forskningsprosjektet BRIDGES

14.-16. september var fakultet for lærerutdanning og pedagogikk vertskap for det årlige seminaret forskningsprosjektet BRIDGES.

Bilde av deltakerne på seminaret.

Fra venstre: Heidi Biseth (USN), Kristin E. W. Bjørndal (UiT), Theo Koritzinsky, Kristine H. Rubilar (USN, stipendiat), Yvonne Sørensen (UiT), Sigrun Wessel Svenkerud (USN), Solveig M. Magerøy (USN, stipendiat), Robert J. Didham (HINN), Jill Tove Buseth (HINN), Marianne Martinsen (HINN), Anne Bergliot Øyehaug (HINN), Kjersti Håland (HINN)

Hensikten med BRIDGES er å utvikle tverrfaglig didaktikk i lærerutdanning gjennom forskningsbasert kunnskap som kan fungere som brobygger 1) mellom ulike disipliner innad i lærerutdanning, og 2) i samarbeid mellom lærerutdanning og skoler i arbeid med de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt folkehelse og livsmestring.  Fokuset er på hvordan det er mulig å videreutvikle og styrke grunnskolelærerutdanningene (GLU1-7/GLU5-10) i samarbeid med lokale interessenter som skoleeiere, skoleledere, lærere og elever. Målet er å utvikle, styrke og systematiserer tverrfaglig undervisning og læringsaktiviteter i lærerutdanningen og samarbeidet mellom lærerutdanning og skole, i arbeidet med de tverrfaglige temaene.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom USN, UIT og HINN, hvor USN er prosjektleder. Arbeidet startet august 2020 og varer i fire år. På seminaret var styringsgrupperepresentantene fra alle tre institusjoner samlet fysisk for videre drøfting om strategi og veivalg. Det ble også arrangert et hybrid halvdaggseminar, 15. september som var åpent for alle prosjektdeltakere samt involverte masterstudenter.  Her var Theo Koritzinsky invitert inn for å snakke om sin rykende ferske bok: «Tverrfaglig dybdelæring: Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring» før det var videre drøftinger i de ulike arbeidspakkene i prosjektet.

Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling koordinerer arbeidet ved LUP,  men et bredt spekter av fagpersoner er med:

  • Anne Bergliot Øyenhaug, naturfag
  • Knut Øystein Høvik, engelsk
  • Marianne Martinsen, kroppsøving
  • Dorthe Hagen, drama
  • Kjersti Håland, pedagogikk
  • Jill Tove Buseth, samfunnsfag
  • Åshild Vassend Holm, SPA og prosjektleder lærerutdanningsskoler
  • Robert Didham, Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling
  • Bente Knippa Vestad, Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling

Det ble svært fruktbare dager, og en stor takk til brukerstøtte og kantine som leverer eksepsjonelle tjenester!

Lurer du på mer? Følg gjerne med på prosjektets hjemmeside: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/samfunnsfagdidaktikk/bridges/

Publisert 21. sep. 2021 15:24 - Sist endret 21. sep. 2021 15:24