Samisk utstilling ved Campus Hamar

I februar åpnet utstillingen «Grenselosing i Tysfjord under andre verdenskrig» på Campus Hamar, som en del av markeringen av Samefolkets dag 6. februar.

Bildet viser studenter som ser på utstillingen.

Utstillingen av Grenselosing i Tysfjord under andre verdenskrig kan ses i foajeen på Campus Hamar.

Foto: Espen Kristiansen

Grenselosing i Tysfjord under andre verdenskrig - Samisk utstilling ved campus Hamar

Utstillingen er lånt fra Árran – Julevsáme guovdásj (Lulesamisk senter). Den omhandler forskning og dokumentasjon om grenselostrafikken. 7. februar åpnet utstillingen «Grenselosing i Tysfjord under andre verdenskrig» med forelesning om Grenselos-utstillingen av dr.art Oddmund Andersen. Åpningen av utstillingen var en del av markeringen av Samefolkets dag, 6. februar, ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Utstillingen står ut mars i området ved auditorium 1, på campus Hamar og er derfor tilgjengelig for alle ansatte og studenter å få med seg. 

I 2006 vedtok Sametinget at det skulle etableres et forskningsprosjekt om grenselostrafikken under 2. verdenskrig. Oppdraget ble gitt til Árran lulesamisk senter som opprettet en prosjektgruppe bestående av tre personer. Målsettingen var å lage en historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken i de samiske områder generelt, og i Tysfjord spesielt. Det skulle gjøres en kulturfaglig dokumentasjon av den samiske grenselostrafikkens plass i norsk krigs- og etterkrigshistorie, samt foreta en analyse av de samiske grenselosenes manglende anerkjennelse etter andre verdenskrig.  Arbeid skulle bygge på arkivanalyser og intervjuer.  

Prosjektgruppa bestod dr. art i historie Marianne Neerland Soleim, professor dr. philos. Jens-Ivar Nergård og dr. art. Oddmund Andersen. Resultatet av prosjektet er presentert i boken «Grenselos i Grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945». Boka kom ut i 2015 og kan bestilles fra Árran lulesamisk senter.

Forskning og dokumentasjon om grenselostrafikken under andre verdenskrig

Mer om utstillingen

Publisert 29. mars 2022 09:11 - Sist endret 20. mai 2022 10:19